Populariteit huurschatter stijgt weer na vernieuwing


Verhuurders en huurders die een gangbare huurprijs voor een woning willen berekenen kunnen dat via de online huurschatter. Het instrument van de Vlaamse overheid bestaat al sinds 2013 maar was in onbruik geraakt. In het voorjaar van 2017 werd de tool vernieuwd en dat werpt zijn vruchten af. Intussen werd ongeveer 5,2% van de woongelegenheden in Vlaanderen al opgezocht. De eerste 7 maanden na de herlancering in maart 2017 waren goed voor 20.203 opzoekingen, bijna het dubbele van het jaar voordien. Toen werden er 11851 opzoekingen geregistreerd. Ook immobiliënkantoren maken steeds vaker gebruik van de huurschatter. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid An Christiaens opvroeg. In totaal werden sinds de lancering tot oktober 2017 279.902 opzoekingen gedaan.

Bij de vernieuwde tool werden de parameters verfijnd om de schatting van de huurprijs nauwkeuriger te maken. Die aanpassing maakt het instrument voor professionele gebruikers een pak aantrekkelijker. Een eerste evaluatie wijst erop dat het gebruik door immobiliënmakelaars stijgt van 1,5% naar 2,6%. Het grootste deel van de opzoekingen gebeurt door particuliere verhuurders en huurders. Het doel blijft immers hen een houvast te bieden om de huurprijs van een woning te bepalen of te beoordelen.

Toch mag ook het belang voor beleidsmakers niet onderschat worden, benadrukt An Christiaens:

“De opzoekingen van concrete voorbeelden geven het beleid een beter beeld van de toestand op de private huurmarkt. De data die in de toepassing worden verzameld bieden inzichten die nuttig zijn voor onderzoek en voor beleidstoepassingen, zoals de huurprijsindex en de liggingseffecten. Op die manier kunnen we doelgericht versterken waar nodig en ingrijpen met effectieve maatregelen.”

Bron foto: www.nl.metrotime.be

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon