CD&V Studiedag #Klimaatkoers: Tongeren over burenrenovatie

Zaterdag 3 februari vulden zo'n 200 deelnemers zaal De Schelp in het Vlaams Parlement voor de CD&V studiedag #Klimaatkoers. In verschillende werkgroepen kwamen onder deskundige leiding van een moderator experten op het vlak van hernieuwbare energie, klimaat en (elektrische) mobiliteit aan het woord. Ook Tongeren was vertegenwoordigd. Schepen van Wonen Jos Schouterden lichtte in werkgroep 'Burenrenovatie' de wijkrenovatieprojecten Offelken en Paspoel toe.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon