Elektronische dienstencheques worden niet verplicht


De digitalisering van dienstencheques gaat niet snel genoeg, althans niet volgens de vooropgestelde quota. In een contract met de Vlaamse overheid verbond uitgiftemaatschappij Sodexo zich ertoe om 95% elektronische dienstencheques na te streven. Dat blijkt nu over 53,3% te gaan, met een boete van 3,3 miljoen euro tot gevolg. Het contract met Sodexo werd recent nog met een jaar verlengd en het bedrijf beloofde een actieplan. Dat ligt nu op tafel. An Christiaens vroeg in de Commissie Economie van 1 februari naar de inhoud van dat plan. Het verslag daarvan kan u hier terugvinden. De conclusie is duidelijk: de digitalisering wordt verder aangemoedigd maar gebruikers worden in geen geval verplicht.

An Christiaens is tevreden over de acties en gerustgesteld dat de keuze blijft:

“In januari 2017 was het aandeel elektronische cheques nog 44%, in december 58,7%. Dat is niet snel genoeg volgens het streefdoel van 95% dat Sodexo zichzelf stelde maar dat is hun verantwoordelijkheid. Met het actieplan kan het elektronisch systeem nog verder groeien en die groei is welkom. Gebruikers mogen hiertoe niet verplicht worden en die boodschap is bevestigd. Mensen die meer vertrouwd zijn met de papieren werkwijze moeten die keuze kunnen blijven maken.”

Actieplan

Het actieplan omvat maatregelen die zich zowel naar ondernemingen als gebruikers richten. Het systeem van de ondernemingen krijgt extra functionaliteiten en Sodexo zal met hen ook nauwer samenwerken. Ook gebruikers worden verder gestimuleerd. Zo krijgt de mobiele app een update waarbij meldingen mogelijk zijn. In november werd de campagne ‘Ik volg de evolutie’ gelanceerd voor gebruikers, ondernemers en huishoudhulpen om nog meer mensen te overtuigen. Met elke bestelling van papieren cheques wordt bovendien een infofiche meegestuurd en Sodexo zal een papieren bewijsstuk ter beschikking stellen, ook voor gebruikers met elektronische cheques. Het actieplan bevat heel wat maatregelen die het aantal digitale cheques moeten opkrikken. Al blijft het de verantwoordelijkheid van Sodexo, de overheid en de sectororganisaties zullen uiteraard meewerken om die acties te ondersteunen.

Geen verplichting Er worden bijkomende maatregelen genomen maar digitalisering wordt in geen geval verplicht. De minister benadrukt dat de overstap een keuze is en geen verplichting. Dat is belangrijk voor digibeten. Bovendien staat het zo in het contract en dat blijft behouden.

-

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon