Nieuwe bomen en asverschuiving in de Merkenstraat


Gisteren keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de opwaardering van de Merkenstraat. Dit bestek geeft uitvoering aan het plan ‘opwaardering Tongerse wijken’. In opvolging van de Armand Meesenlaan en de Jules Frèrelaan is nu de Merkenstraat aan de beurt.

De wijken rond het centrum en in de dorpen worden stelselmatig opgewaardeerd. Hoogstambomen worden onder andere vervangen door kleinere onderhoudsvriendelijk exemplaren die landschappelijk passen in de omgeving. De Armand Meesenlaan, de Jules Frérelaan en de Meulemanslaan zijn daar mooie voorbeelden van. In dezelfde buurt is het nu de beurt aan de Merkenstraat.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“Bij de opwaardering van de Merkenstraat besteden we bijzondere aandacht aan groenaanleg. De hoogstambomen worden vervangen door kleine bomen die landschappelijk mooi aansluiten op de beplanting van de Armand Meesenlaan. De ligusterhaag die we in de Meulemanslaan geplaatst hebben, komt terug in de Merkenstraat. De woningen in de Merkenstraat blijven tijdens de uitvoering van deze werken steeds toegankelijk voor voetgangers.”

Het tweerichtingsverkeer van de Elderseweg tot de ingang wijk Armand Meesenlaan en Jules Frèrelaan blijft behouden. Omdat de meeste woningen een aaneengesloten bebouwing hebben zonder garages, behouden we zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Wel komt er – om de snelheid te beperken - een asverschuiving tussen de Sint-Antoniusstraat en de Armand Meesenlaan.

De kostprijs wordt geraamd op 121.600 euro, hierin zitten de mobiliteitsaanpassingen, de groenaanleg alsook het groenonderhoud gedurende 2 jaar vervat.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon