Lokale besturen moeten hinderpremie nog succesvoller maken


Sinds 1 juli 2017 wordt aan kleine ondernemers die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat automatisch een hinderpremie van 2000 euro toegekend. Er werden intussen 2.277 premies uitgekeerd. In Limburg waren dat er 273, 546.000 euro. maar heel wat ondernemers krijgen de premie nog niet op hun rekening, zo blijkt uit cijfers van Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) opvroeg. Ongeveer 40% van de handelaars die het automatische bericht krijgt vraagt de hinderpremie effectief aan. Christiaens pleit er nu samen met Unizo voor om lokale besturen mee in te schakelen zodat meer ondernemers zich registreren en de premie ontvangen. Minister Muyters belooft een oplossing voor de kinderziektes die zich nu voordoen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen keert de hinderpremie uit. Voor de selectie maakt VLAIO gebruik van de databank waarin alle steden, gemeenten en nutsbedrijven vanaf 2017 verplicht hun openbare werken moeten aanmelden. Geselecteerde handelaars in de werfzone krijgen automatisch een brief die hen op de hoogte brengt van de geplande werkzaamheden en een uitnodiging om zich te registreren voor de hinderpremie. De handelaar moet zich registreren via de website vlaio.be en zijn gegevens invullen om het geld gestort te zien op zijn rekening.

Dat kan beter, vindt An Christiaens:

“De vernieuwde hinderpremie is een serieuze stap vooruit, daar is iedereen het over eens. Maar er is nog ruimte voor verbetering om de theorie in de praktijk te brengen. Lokale besturen staan dicht bij de ondernemers in hun gemeente en kunnen er mee voor zorgen dat de toewijzing van de premie op een efficiënte manier gebeurt.”

Kinderziektes moeten eruit

Hoewel heel wat ondernemers de weg vinden naar de premie heeft het systeem nog last van kinderziektes. Zo is de afbakening van de hinderzone niet altijd duidelijk. Heeft een zaak op een hoekperceel recht op de premie of hoe wordt de zone begrensd? Een lokaal bestuur heeft meer zicht op het terrein in de praktijk en zou op een efficiënte en juiste manier de afbakening kunnen uittekenen. Er is ook nog verwarring over de voorwaarden om de aanvraag te doen. Die kan worden ingediend onder twee voorwaarden: binnen een termijn van zestig dagen en voor het einde van de werken. Het gaat om een en-envoorwaarde en geen en-ofvoorwaarde maar dit zorgt nog voor te veel verwarring bij de handelaars in de praktijk. Door fasering van de werken is het mogelijk dat een ondernemer de eerste zestig dagen geen hinder ondervindt. De aanvraag lijkt hem op dat moment misschien niet nodig maar wanneer de werken voor zijn deur starten is de termijn van zestig dagen mogelijks wel verstreken. Wie denkt dan voor het einde van de werken nog een aanvraag te kunnen doen heeft het mis. Daar moet nog duidelijker gecommuniceerd worden. Minister Muyters liet in de Commissie Economie van het Vlaams Parlement weten hiervoor naar oplossingen te zoeken met het VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten). Ook voor handelaars die nog een beroep op het oude systeem deden doet zich een probleem voor. Zij hebben hun winkel voor 1 juli 2017 gesloten en ontvingen de klassieke sluitingspremie. Door de vernieuwde regelgeving ontvangen ze vanaf 1 januari 2018 die premie niet meer. Een probleem voor handelaars in hinderzones waar de werken nog niet afgelopen zijn. Als die langer duren is dat immers niet de schuld van de winkelier.

Oplossingen in de maak

Minster Muyters liet weten een overleg te plannen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om naar een goede oplossing te zoeken. Hij zal naar een oplossing zoeken waarbij de automatische toewijzing behouden blijft en de lokale besturen meer betrokken worden. Belangrijk is dat die én de administratieve rompslomp voor de gemeenten maximaal kan beperken én geen bijkomende rompslomp voor de bedrijven en het agentschap met zich meebrengt.

Voor winkeliers die nog hinder ondervinden van werken die startten voor 1 juli 2017 komt er een aanpassing met terugwerkende kracht. Indien de openbare werken al voor 1 juli 2017 van start zijn gegaan en ze vorig jaar nog konden genieten van de oude regeling, kunnen de getroffen ondernemers ook dit jaar, zolang de werken duren, nog blijven genieten van de inkomenscompensatievergoeding. De overgangsmaatregel die tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017 van kracht was, blijft dus gelden voor alle ondernemers die voor 31 december hulp inriepen.

An Christiaens:

“Het is positief dat problemen die zich voordoen meteen worden aangepakt. Ondernemers die hun zaak willen open willen houden moeten daarbij zo goed en eenvoudig mogelijk worden ondersteund. Daar zorgt de hinderpremie voor en ik hoop dat met deze aanpassingen de ondernemers nog meer de weg vinden.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon