Hinderpremie succesvol maar nog te veel ondernemers missen de boot


Slechts 40 % van ondernemers die in aanmerking komen vraagt premie aan

Sinds de start van de nieuwe hinderpremie op 1 juli 2017 tot en met midden december 2017 werd een bedrag van 4.554.000 euro aan premies uitbetaald, aan 2.277 ondernemingen. De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor kleine ondernemingen (max 9 werknemers) die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak. In Limburg ontvingen 273 ondernemingen de premie van 2.000 euro. In totaal werd dus 546.000 euro toegekend aan Limburgse ondernemingen. Dit blijkt uit cijfers die opgevraagd werden door Vlaams parlementslid An Christiaens (CD&V).

“Dit lijkt op zich een omvangrijk bedrag, zeker in vergelijking met het budget van 6 miljoen euro dat hiervoor op jaarbasis ter beschikking gesteld werd”, stelt An Christiaens vast. “Toch zien we dat slechts 40 % van de ondernemers die hiervoor in aanmerking komen de premie ook effectief aanvragen. Dit aandeel moet omhoog. Burgemeesters, schepenen en ambtenaren lokale economie staan dicht bij de ondernemers en zijn het best geplaatst om daarin een rol te spelen. Door de betrokken gemeenten inzicht te geven in welke ondernemers al dan niet in aanmerking komen voor de premie kunnen zij aanvragen mee opvolgen en lokale ondernemers stimuleren. Zo een partnerschap kan de maatregel alleen maar versterken.”, aldus An Christiaens.

UNIZO Limburg is het eens met Vlaams parlementslid An Christiaens wanneer zij stelt dat beduidend meer dan 40 % van de ondernemers de premie zouden moeten aanvragen. Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder: “We zijn ervan overtuigd dat een aantal ondernemers de nieuwe hinderpremie missen omwille van diverse redenen:

  • Ondernemers die in de afgebakende werfzone actief zijn worden automatisch geselecteerd, mede op basis van hun activiteit. In de KBO stemt de omschrijving van de NACE-code van de hoofdactiviteit echter niet altijd eenduidig overeen met alle werkelijke uitgevoerde activiteiten waardoor sommigen tussen de mazen van het net glippen. Er zijn ons voorbeelden bekend van twee handelszaken die naast mekaar liggen en waarvan de ene de premie reeds ontvangen heeft, terwijl de andere zelfs geen brief ontvangen heeft alhoewel hij in aanmerking kwam voor de premie. Proactieve communicatie vanuit VLAIO naar de gemeente kan dit ondervangen: de ambtenaar lokale economie kan de lijst aanvullen of corrigeren, of de ondernemer verwittigen om de omschrijving in de KBO te corrigeren.

  • Ondernemers die pas in een latere fase van het werk geconfronteerd zullen worden met de werken ontvangen veel te vroeg een brief waardoor de noodzaak er niet is om onmiddellijk de premie aan te vragen. Ze moeten wel onmiddellijk op de brief reageren om de premie niet te missen. Voorbeeld: werken beginnen in september 2017 maar ondernemer wordt in zijn straat pas met werken geconfronteerd mei 2018. Ook hier kan het gemeentebestuur een sensibiliserende rol spelen mits een proactieve rol van VLAIO.

  • Ondernemers die door inzet van jobstudenten of weekendwerkers boven de 9 werknemers komen terwijl ze in full time equivalenten minder dan het bepaalde maximum voor de premie tewerkstellen.”

Lodewyckx: “Het stemt ons dan ook tot tevredenheid dat minister Muyters donderdag in de Commissie Economie een overleg met VVSG en VLAIO aankondigt om de werking van de hinderpremie te optimaliseren zonder overdreven administratieve lasten te veroorzaken bij gemeenten of bij de KMO’s.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon