CD&V wil motorrijders op de busstrook


Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) pleit voor een proefproject om motorrijders toe te laten op de busbaan. Motorrijders blijven kwetsbare weggebruikers: het risico om als motorrijder ernstig verwond of gedood te worden in het verkeer ligt per kilometer 57 keer hoger dan als autobestuurder. Hen uit het verkeer halen waar mogelijk maakt het voor alle weggebruikers veiliger en bevordert de verkeersdoorstroom. Christiaens wil het gebruik van de busstrook dan ook testen in Vlaanderen. Mobiliteitsorganisaties zijn positief en ondersteunen de vraag naar een proefproject. An Christiaens zal hierover eerstdaags de minister van Mobiliteit ondervragen.

Regel omzetten in de praktijk

Het voorstel kadert in een reeks aanbevelingen voor een motorvriendelijk mobiliteitsbeleid die CD&V indiende en waarover uitgebreid gedebatteerd werd in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Volgens de federale wetgeving zou het gebruik van de busstrook door motorrijders nu al toegelaten kunnen worden maar op de weg zijn nergens de juiste borden aangebracht. An Christiaens ijvert ervoor dat Vlaanderen die regel omzet in de praktijk:

“Als motorrijders tussen de auto’s worden uitgehaald, verhoogt dat het wegcomfort voor zowel de motorrijder als de automobilist. Op de busstrook kan dat relatief gemakkelijk. Door de verkeersstroom te verdelen verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Veiligheid voor iedereen blijft immers de absolute prioriteit.”

Niet alleen motorrijders, ook andere weggebruikers hebben oren naar het voorstel. Uit een enquête door Touring bleek dat meer dan de helft (56 procent) van de andere weggebruikers ermee akkoord gaat dat motorrijders de busbaan gebruiken.

Proefproject moet duidelijkheid scheppen

An Christiaens pleit samen met mobiliteitsorganisaties voor een veilige test met een proefproject:

“Tijdens de hoorzittingen over dit voorstel toonden mobiliteitsorganisatie Touring en MAG (Motorcycle Action Group) zich absolute voorstander van een proefproject. Zelfs het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid sloot voor het eerst de mogelijkheid niet uit. Er kwamen van buitenaf heel wat positieve reacties op het voorstel. We willen daarom de proef op de som nemen en de maatregel testen op verkeersveilige locaties. Op basis van een evaluatie van die proefprojecten kunnen we beslissen of een toelating in Vlaanderen kan worden uitgerold zoals bijvoorbeeld in Londen al het geval is.”

Verkeersveiligheid voor elke weggebruiker

Beleidsaandacht voor de motorrijder is dringend nodig om het streefdoel van 0 verkeersdoden op Vlaamse wegen te halen. 11 procent van de doden en gewonden op de wegen in ons land zijn motorrijders, terwijl ze maar 1% van het totaal afgelegde kilometers vertegenwoordigen. In de eerste helft van 2017 steeg het aantal letselongevallen waarbij motorrijders (+8,6%) betrokken waren fors in ons land, met zelfs 3 dodelijke slachtoffers meer (34).

An Christiaens:

“Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de motorrijder zelf om het risico te beperken, maar dat volstaat niet. Want zelfs al doet de motorrijder alles zoals het hoort, dan nog blijft hij kwetsbaar. En dus moeten ook de andere weggebruikers, de wegbeheerders en de overheid de handen in elkaar slaan. We moeten op zoek naar manieren om het voor elke weggebruiker veilig te houden op de weg. Dit proefproject past in die strategie en daar willen we op Vlaams niveau werk van maken.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon