Tuin Casino wordt stadspark


De besloten tuin rond het Casino in Tongeren wordt omgevormd tot een stadspark dat toegankelijk is voor bewoners en bezoekers. De aanleg van de nieuwe groene long start in april 2018 en verloopt in verschillende fases . Met het nieuwe park wil het stadsbestuur de functie van de wallen als groen lint rond de historische stadskern opnieuw in de verf zetten.

Schepen van Openbare Werken An Christiaens:

"De ringweg vormt nu een fysieke barrière tussen de binnenstad en de aanliggende woonwijken en die willen we wegwerken. Zowel het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het RUP “Centrum” en het masterplan R72 dat in opmaak is stelt een groen wallenlandschap voorop. In de toekomst moeten de wallen de inkom van Tongeren worden en een uniek uithangbord voor onze stad. Het park aan het Casino wordt een groene zone aan de ring en zal het erfgoed in onze stad verder verbinden."

De huidige tuin is een gesloten groene zone maar zal worden getransformeerd naar een open en transparant stadspark met groene ruimte voor de dichtbebouwde binnenstad. Met de aanleg van de kop van het park ‘Casino’, gelegen in de oksel van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal, wordt een eerste fase van het park gerealiseerd.

Schepen Christiaens:

"De kop van het park wordt representatief voor het groene en unieke karakter dat we de wallen willen teruggeven. Het hoogteverschil wordt aangepakt met een achttal trappen uit graniet. Een brede stoepzone sluit aan op het bestaande omliggende maaiveld. De huidige parking voor toeristenbussen verdwijnt en maakt plaats. voor extra groen met diverse bomen en planten. Voor de realisatie van deze fase van het park wordt 280.000 euro uitgetrokken. De werken starten in april en zullen volgens planning in augustus worden afgerond."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon