Aanjager cultuurplan Limburg start in 2018


Eind dit jaar wordt in Limburg de aanjager voor het cultuurplan aangesteld. Dat antwoordde Vlaams minister Sven Gatz in de Commissie Cultuur op donderdag 7 december. Vlaams Parlementslid An Christiaens merkte op dat er sinds de bekendmaking van het plan in oktober weinig vooruitgang werd geboekt en vroeg uitleg bij de minister. Ze pleit ervoor om ook na 2019 het cultuurplan verder te zetten.

De aanjager voor de Limburgse cultuursector zou in 2018 kunnen starten. Het is één van de sleutelfiguren in het cultuurplan dat Vlaanderen voor ogen heeft. De aanjager moet de Limburgse cultuurorganisaties en kunstenaars ondersteunen en het netwerk tussen de Limburgse culturele trekkers stimuleren, faciliteren en coördineren. Voor die functie wordt twee keer 100.000 euro uitgetrokken. Volgens de minister zouden in de tweede week van december gesprekken opgestart worden met een drietal kandidaten met het juiste profiel. De minister gaf mee dat proces tegen kerst af te ronden.

An Christiaens pleit ervoor dat het Cultuurplan zou doorlopen tot 2021 wanneer de nieuwe subsidieronde voor de sector is gepland:

“Het plan om een basis op te bouwen loopt tot en met 2019. Er kan nadien pas rendement zijn maar daarvoor is nog niets voorzien. Het plan moet minstens een vervolg krijgen tot 2021 wanneer de nieuwe subsidieronde voor de deur staat. Anders dreigt dit prille proces terug stil te vallen. Zowel de sector als de politiek moeten hiervoor aan één zeel trekken."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon