Begraafplaats oud-strijders is heringericht


Meteen na de Eerste Wereldoorlog besliste de stad Tongeren tot het oprichten van een oorlogsmonument op de Graanmarkt en één op de stedelijke begraafplaats. Geen dertig jaren later moesten dat laatste monument al aangevuld worden met de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Door beide oorlogen waren er heel wat oud-strijders (van de Eerste Wereldoorlog alleen al bijna 1.000 in groot-Tongeren). De oud-strijdersverenigingen en hun activiteiten piekten in de jaren 1950 en 1960.

Uit erkentelijkheid nam de stad dan ook de beslissing om hen een aparte begraafplaats te geven op het stedelijk kerkhof. In eerste instantie werd gekozen voor zeer eenvoudige, zwart-geschilderde, kruisjes met vermelding van naam, de Belgische vlag en eventueel een foto. Doorheen de jaren raakten de oude kruisjes beschadigd, kruisjes vielen om en het onderhoud was moeilijk. Daarom dat we beslist hebben om deze plek op de oude stedelijke begraafplaats terug in ere te herstellen.

Schepen Christiaens licht toe :

‘We hebben gekozen voor een eenvoudig, maar stijlvol ontwerp. De graven zijn ongemoeid gelaten, maar bovengronds wel heringericht. De heringerichte site vormt op deze manier een respectvolle getuige en gedachtenis aan de oud-strijders van Tongeren’.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon