Extra toegang en rolstoelen voor het kerkhof Berg: investeren in toegankelijkheid


Het stedelijk kerkhof in Berg, Tongeren maakt deel uit van het parklandschap “Galgenberg”. Hoewel het ontwerp op maat rekening houdt met een optimale toegankelijkheid zorgt de natuurlijke glooiing van het landschap soms nog voor moeilijkheden. Daarom voorziet Stad Tongeren nu buitenrolstoelen waarvan bezoekers gratis gebruik kunnen maken. In het najaar van 2018 komt er een bijkomende toegang aan de benedenzijde van het kerkhof die mensen met een mobiliteitsbeperking toelaat om het terrein nog comfortabeler te betreden.

Gratis buitenrolstoelen

Het volledige kerkhof werd drempelloos ingericht en is ruim voorzien van zitbanken. Ook de afscheidsruimte is voorzien van een overkapping en hellend vlak. Toch stelt de natuurlijke glooiing van het terrein personen met een mobiliteitsbeperking nog voor bijzondere uitdagingen. Schepen van Welzijn Jos Schouterden benadrukt dat een extra inspanning voor deze doelgroep belangrijk is:

“De hellingsgraad van het terrein is groot en het vergt heel wat inspanning om het graf van een geliefde te bezoeken. Voor sommige nabestaanden was het dan ook een hele opgave. Mogelijk worden ze hierdoor afgeschrikt en dat kan niet de bedoeling zijn. Aan dit euvel is nu verholpen met de gratis voorziening van rolstoelen. Deze kunnen gebruikt worden door bezoekers en door begrafenisondernemers bij plechtigheden.”

Extra toegang aan de benedenzijde

Op termijn komt er ook een bijkomende toegang aan de benedenzijde van het kerkhof. De toegang zal aansluiten op het laagstgelegen grafveld. Die investering moet het voor minder mobiele bezoekers comfortabeler maken om de velden voor uitstrooiing en de plaatsing van urnen te bereiken.

Schepen van Openbare Werken An Christiaens licht het voorstel toe: “Tussen de benedenzijde van het kerkhof en de hoofdtoegang is er heel wat hoogteverschil. Met een extra toegang willen we deze overbruggen. We zorgen voor bijkomende parkeergelegenheid voor bezoekers voor wie de wagen de beste mobiliteitsoplossing is en verzekeren een veilige doorgang voor voetgangers en de stopplaats het openbaar vervoer. Op die manier willen we de site bereikbaar maken voor alle bezoekers. Iedereen moet immers de kans krijgen om de laatste rustplaats van geliefden te bezoeken.”

“Het waardevolle agrarische karakter van de site blijft behouden,” voegt schepen Christiaens toe. “Er zullen streekeigen hoogstammen worden aangeplant om de parkeerplaatsen en de wegversmalling af te bakenen. De bestaande bezinkingsgracht wordt ingebuisd en overwelfd.”

Investeren in toegankelijkheid

Stad Tongeren werkt al jaren aan het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare ruimten. Dit is alweer een stap in de goede richting. Schepen Jos Schouterden concludeert: “ Ik sta open voor suggesties. In de mate van het mogelijke zullen we ideeën opnemen en proberen te realiseren. Want een betere toegankelijkheid is een goede zaak voor iedereen.”

Ontwerpfase van de toegang: plannen

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon