Sessie actieve kinderopvang

Deze voormiddag vond een sessie rond actieve kinderopvang plaats bij het Kinderparadijs in de Mulkenhal. De aanwezige medewerkers kregen er heel wat informatie over hoe ze beweging kunnen introduceren in de dagelijkse werking.

De sessie komt er op vraag van de minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Gemeenten initiatieven ontwikkelen om gezondheidsactiviteiten te ondersteunen. Stad Tongeren werkt hier actief aan mee. Het stadsbestuur wil gezondheidspromotie introduceren binnen haar dagdagelijkse werking en wel op zoveel mogelijke domeinen. Kinderopvang is daarbij een evidente keuze.

Schepen An Christiaens (Kinderopvang):

"Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werkt samen met alle actoren voor kinderopvang in Tongeren. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen en versterken. Vorming aanbieden aan onze kinderbegeleidsters vinden we heel belangrijk en met deze sessie krijgen ze meteen bruikbare tips en tricks."

Schepen Jos Schouterden (Welzijn) :

"De stad ondersteunt de gezondheidsactiviteiten van de minister. Ook peuters en kleuters zijn gebaat met beweging. Spel en plezier staan centraal in de ontwikkelingsvaardigheden. Hoe kunnen we bewegingsopvoeding bevorderen in onze kinderopvang? Kinderen moeten ervaren dat bewegen plezant is en de creativiteit aanscherpt. Een spelend kind is een blij kind".

Woensdagavond volgt nog een sessie bij de Mereltjes.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon