Motorrijders op de busbaan: bespreking in de commissie


Voor de zomer diende An Christiaens (CD&V) een conceptnota voor een motorvriendelijk mobiliteitsbeleid in in het Vlaams Parlement. De conceptnota bevat een reeks voorstellen voor de verhoging van de veiligheid van de motorrijder. Eén van de meest opvallende voorstellen is het openstellen van busbanen voor motorrijders waar dit veilig kan. In de Commissie Mobiliteit van vandaag werden de bevindingen besproken. An Christiaens stelde daarbij proefprojecten voor.

Tijden de hoorzittingen over de conceptnota werden MAG (Motorcycle Action Group), Touring en het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid gehoord in de Commissie.. Touring en MAG gaven aan voorstander te zijn van de maatregel en pleitten er toen al voor om proefprojecten uit te werken in een veilige omgeving. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid sloot voor het eerst de mogelijkheid de facto niet uit en dat is goed nieuws. In de Commissie sprak bevoegd minister Ben Weyts zich echter uit tegen het voorstel. Hij is bang dat de maatregel de deur open zet voor andere gebruikersgroepen.

An Christiaens:

"Het gebruik van de busbaan toestaan voor motorrijders is onderzoek waard. Als dit kan in een veilige omgeving en automobilisten voldoende gesensibiliseerd worden is dit een win-win voor alle weggebruikers op vlak van doorstroom en verkeersveiligheid. We blijven ervoor pleiten om de proefprojecten een kans te geven."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon