Groen licht voor Noord-Oostelijke omleidingsweg


Het ontwerp van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan van de Noord-Oostelijke omleidingsweg werd op 20 september goedgekeurd op de provincieraad. Bevoegd député Inge Moors gaf het ontwerp groen licht. Hierdoor zal het de ontsluiting van de Bilzersteenweg met de Maastrichtersteenweg gerealiseerd worden, waardoor het centrum en De Wallen ontlast worden van doorgaand verkeer. De werken aan het noordelijke deel tussen de Baverstraat en de Bilzersteenweg hoopt de stad Tongeren in de lente van 2018 te kunnen starten.

De goedkeuring van het ontwerp brengt het dossier op schema. Tussen 16 oktober en 14 november volgt een openbaar onderzoek met een infomoment voor de inwoners van Tongeren in november. De verwachting is dat het PRUP goedgekeurd raakt in het voorjaar van 2018.

Noordelijke deel is fase 1

Het ruimtelijke gedeelte voor het noordelijke deel tussen de Baverstraat en de Bilzersteenweg werd al goedgekeurd. Enkel voor de fietsdoorsteek moest AWV een nieuwe aanvraag indienen. De stad Tongeren hoopt voor dat deel aan de werken te kunnen beginnen in het voorjaar van 2018.

Schepen van Openbare Werken An Christiaens:

"Fase 1 van de noordoostelijke omleidingsweg is de verbinding tussen de Bilzersteenweg en de Baverstraat. Die is goed nieuws voor de bewoners van Henis. Na het afrittencomplex en de herinrichting van de Maastrichtersteenweg is dit opnieuw een belangrijke stap in de aanpak van de mobiliteit en ontsluiting van Tongeren."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon