Werken in Tongeren: De Motten, Mal en Vreren-Diets-Heur

De komende tijd staan er in Tongeren heel wat investeringen op het programma. Zowel in het centrum met stadspark de Motten als in de dorpen van de Jekervallei wordt gewerkt. In Mal en Vreren wordt gescheiden riolering aangelegd en wordt ook de wegenis aangepakt om een aangename en veilige verkeersomgeving te creëren. De werken aan De Motten kaderen in het Masterplan dat het stadspark omvormt tot een groene long in het centrum en de Jeker weer bovengronds laat stromen

In Mal startten de werken op 4 september: gescheiden riolering, nieuwe weg en stoepen met maximaal aandacht voor verkeersveiligheid. Op 18 september werden de werken van openlegging van de Jeker en het stadspark De Motten opgestart. Op 2 oktober starten de collectorwerken in Vreren en Diets-Heur.

Zoals altijd brengen de werken hinder met zich mee maar samen met de nutsmaatschappijen en de aannemer probeert de stad die zo veel mogelijk te beperken. Het is daarbij belangrijk om inwoners te informeren over wat er te gebeuren staat in hun buurt of dorp. Dat gebeurt via infovergaderingen waarop de betrokkenen uitgenodigd worden. Daarnaast bevat ook de website van de stad informatie die regelmatig bijgewerkt wordt.

Raadpleeg het online overzicht

Wenst u meer informatie over de werken? Surf dan naar de website van de stad Tongeren: http://www.tongeren.be/Openbare_Werken. U vindt er per locatie een dossier terug met de plannen en andere nuttige info. Klik op het gewenste dossier per dorp of buurt en u krijgt een handig overzicht.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon