Werken De Motten in hogere versnelling

Nu de kermis voorbij is wordt er een versnelling hoger geschakeld bij de werken op de Motten.

In eerste instantie zal de klinkerparking aan de jeugdgevangenis verdwijnen. Deze site zal de volgende jaren dienst doen als werfzone. Daarna wordt er gestart met het effectief openleggen van de Jeker. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2019/begin 2020.

Ter hoogte van de frituur komt er een driepuntbrug en aan de gevangenis een waterbelevingsplein met een eilandje, spuitkoppen en verstelbare waterhoogte.

Eind september wordt het huidige skatepark opgebroken en verhuisd naar het Pliniuspark, want deze locatie is nodig voor de plaatsing van werfketen. Er komt een nieuw skatepark dat uitgetekend werd in samenspraak met de plaatselijke skaters. Het park krijgt een plek in het hart van het project en zal een mooie plek voor ontmoeting worden.

Naar aanleiding van deze fase zullen er ook enkele wijzigingen op vlak van verkeerscirculatie zijn.

U kunt het centrum steeds verlaten via de Minderbroedersstraat, Sint-Jansstraat en vervolgens via Victor Lenaersdreef en Dirikenlaan. De rijrichting in de Sint-Catharinastraat wordt omgekeerd, zo kan u het centrum ook via de Kielenstraat verlaten richting Leopoldwal en komt u niet in de werfzone terecht. Men kan de Sint-Catharinastraat bereiken via de Repenstraat en Corversstraat.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon