Concept medehuur wordt juridisch ingevoerd in Vlaanderen


Vlaanderen voert na Brussel juridisch het concept medehuur in. Er komt een duidelijke procedure in het geval dat één van de huurders het contract wil opzeggen. Het invoeren van de medehuur is één van de onderdelen van het nieuwe Huurdecreet, waarmee Vlaanderen de private huurmarkt en haar stakeholders wil versterken.Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) is tevreden dat medehuur zal vastgelegd worden in de Vlaamse decreetgeving. Vorig jaar al stelde ze het medehuurderschap voor in de commissie Wonen als onderdeel van een conceptnota. Die conceptnota is online te consulteren.

An Christiaens:

"Wanneer partners gaan samenwonen in een huurwoning, is het vaak zo dat slechts één van beiden het huurcontract afsluit. Dat betekent dat de inwonende partner niet verantwoordelijk is voor contractuele verplichtingen, maar ook dat hij of zij geen woonzekerheid heeft. Om meer gelijkheid te scheppen in deze vaak voorkomende situatie is het medehuurderschap erg geschikt: in zo’n geval wordt de huur toegewezen aan beide partijen. Bij een overlijden of in een conflictsituatie staan beide partners in dat geval even sterk.”

Dat de regeling werd opgenomen in het nieuwe Huurdecreet vindt Christiaens dan ook goed nieuws. Heel wat huurders worden zo extra beschermd. "Vandaag wonen maar liefst 140.000 Vlamingen samen zonder recht op bescherming en jaarlijks eindigt het samenwonen voor 70.000 mensen door overlijden van de partner of het stuklopen van de relatie. “Dat kan bij het huren van een woning tot heel wat problemen leiden”, benadrukt ze. "Dat die aan die problematiek nu een einde komt is een belangrijke stap."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon