Twee zieke bomen geveld op Ringlaan


Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn goedkeuring gegeven om 2 bomen te vellen op de Ringlaan. Het betreft een bruine beuk op de Elfde Novemberwal en een Amerikaanse eik op de Leopoldwal.

In het centrum van Tongeren werden een duizendtal bomen geïnventariseerd en onderworpen aan een visuele controle. Een aantal bomen werd aangeduid voor nader technisch onderzoek.

Pius Floris Boomverzorging uit Bunde (NL) heeft dat onderzoek uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er 2 bomen op de Ringlaan in slechte staat zijn en dringend geveld moeten worden.

Volgens de expert zijn een aantal bomen aangetast door houtparasitaire schimmels en bij enkele is het risico van stambreuk of ontworteling reëel. Om de veiligheid te blijven garanderen heeft het college van burgemeester en schepenen daarom zijn goedkeuring gegeven om de zieke bomen onmiddellijk te vellen. Zowel de bruine beuk op de Elfde Novemberwal en de Amerikaanse eik op de Leopoldwal worden in het plantseizoen vervangen door een nieuw exemplaar.

Later dit jaar zullen nog enkele bomen op De Motten geveld en vervangen worden door nieuwe exemplaren.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon