Cruciaal jaar voor wilde hamster


De wilde hamster is in heel Europa met uitsterven bedreigd. De laatste wilde hamsters van Vlaanderen bevinden zich in de akkers van Widooie in Tongeren en ook daar zijn ze kwetsbaar. Het soortenbeschermingsplan van minister Joke Schauvliege (CD&V) moet daar verandering in brengen. Tien plaatselijke landbouwers werken al mee aan de reddingsactie en hun aantal zal binnenkort hopelijk groeien. Het komende jaar wordt cruciaal, weet Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens. Het hamstervriendelijk gebied wordt uitgebreid en in de loop van 2018 worden wilde hamsters uitgezet op de akkers, aldus de Tongerse politica. Dat moet bij de hamstertellingen van volgend jaar tot een positief resultaat leiden.

De Europese wilde hamster is erg zeldzaam. Het voortbestaan van de diersoort wordt in gevaar gebracht door de steeds intensievere landbouwmethodes en de verandering van teeltsoorten. Op de akkers vinden ze vaak geen geschikte plek meer om een nieuwe burcht te graven en zijn ze makkelijke prooien. Likona, de Limburgse koepel voor Natuurstudie, monitort de aantallen al enkele jaren. An Christiaens ging vorig jaar in augustus samen met vrijwilligers van Likona, Natuurpunt en Jong CD&V Tongeren mee op zoek naar hamsterburchten:

“Bij de tellingen vorig jaar werden 26 burchten gevonden. Dit jaar waren dat er maar 15. Het aantal burchten schommelt al enkele jaren, dus de uitzetting van de hamsters levert volgend jaar hopelijk betere resultaten op. Widooie is de enige plaats waar een reddingsprogramma nog zin heeft en daarvoor is het komende jaar cruciaal. De doelstellingen van het beschermingsprogramma zijn ambitieus maar wel noodzakelijk om de soort te redden.”

Minister Schauvliege maakte €623.500 vrij voor het soortbeschermingsprogramma. In december 2016 werd gebiedscoördinator Inge Nevelsteen van het Regionaal Landschap aangesteld. Zij coördineert de maatregelen op het terrein om de hamster weer naar de streek te halen. Het diertje zou zich snel kunnen voortplanten als de omstandigheden goed zijn en net daar ligt de uitdaging.

An Christiaens:

“Belangrijk is dat er gezorgd wordt voor geschikte plaatsen met voldoende plantengroei en daarvoor is de medewerking van de landbouw belangrijk. De samenwerking met lokale partners is dan ook een belangrijke schakel bij de reddingsacties. Op dit moment werken 10 landbouwers mee om hun akkers hamstervriendelijk te maken en dat aantal wordt hopelijk nog uitgebreid. Ook het lokale proefcentrum akkerbouw van de PIBO-campus werkt mee aan het project. Dat zijn heel wat Tongerse partners die zich achter de hamster scharen.”

De gebiedscoördinator brengt in samenwerking met de VLM een bezoekronde aan landbouwers in de kernzone om de samenwerkingen verder uit te breiden. Daarvoor wordt 125 ha onder hamstervriendelijk beheer tot doel gesteld, waarvan 30ha zonder economisch rendabele hoofdteelt en de rest met rendabele hoofdteelt. Op dit moment is er 25,62 ha onder hamstervriendelijk beheer. Daarnaast is in overleg met Nederland ook een gezamenlijk kweekprogramma opgestart. De eerste diertjes worden volgend jaar uitgezet op de akkers. Dan zal ook het succes van het soortbeschermingsprogramma moeten blijken. Widooie is de enige plaats in Vlaanderen waar het programma nog zin heeft, dus hopelijk biedt Tongeren de wilde hamster alle overlevingskansen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon