Op- en afrittencomplex 32 officieel geopend

Op vrijdag 25 augustus hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en burgemeesters Patrick Dewael (Tongeren) en Mark Vos (Riemst) het heringerichte complex 32 in Tongeren en Riemst ingehuldigd. Als schepen van Openbare Werken in Tongeren was ook An Christiaens van de partij.

Op 5 maart 2014 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van de eerste rotonde ter hoogte van de Genoelsweg. Sindsdien werd het gehele complex gefaseerd omgevormd tot de huidige inrichting. Deze is een verbetering voor alle weggebruikers.

Drie rotondes en een nieuwe op- en afrit zorgen voor een verbeterde doorstroming. Een ruim vrijliggend dubbelrichting fietspad en een fietstunnel zorgen voor een comfortabele en veilige verbinding voor fietsers langs de N79. De 4 nieuwe bushaltes zijn op die manier aangelegd dat ook minder mobiele pendelaars drempelvrij de bus kunnen nemen. Ten slotte werd er een tijdelijke carpoolparking op de oude op- en afrit zijde Tongeren aangelegd om gedeeld autorijden verder te blijven stimuleren.

Dit project ondersteunt volop de visie van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op het vlak van combimobiliteit. Het Agentschap Wegen en Verkeer levert er een mooi staaltje van combimobiliteit af. Dit project maakt de alternatieven voor de auto zichtbaar. Vlamingen gebruiken de wagen nog te vaak voor het volledige traject. Door de alternatieven slim te combineren, bereik je in veel gevallen sneller het werk.

Ook burgemeester van Riemst Mark Vos is tevreden met deze verbetering voor de verkeersveiligheid in zijn gemeente:

“De aanleg van deze rotondes verbeteren de verkeersveiligheid van elke weggebruiker en de inwoners van Genoelselderen in het bijzonder. De doorstroming is verbeterd en er ontstaan minder conflictsituaties. Elk ongeval is er één te veel, daarom blijven we investeren in verkeersveiligheid. Enerzijds handhaven we de controles en anderzijds voeren we de nodige aanpassingswerken uit om de veiligheid van elke weggebruiker te verhogen. In 2016 gebeurden er in Riemst minder dan 20 letselongevallen per 10.000 inwoners. Als je weet dat het Limburgse gemiddelde op 36 letselongevallen lag, mogen we stellen dat deze aanpak loont.”

De realisatie van dit op- en afrittencomplex is een sprong voorwaarts op het vlak van verkeersveiligheid en -doorstroming. Zeker voor het industrieterrein Tongeren-Oost. Het terrein wordt uitgebreid met 50 hectaren. Om ook dit bijkomende deel goed te ontsluiten wordt er nu snel werk gemaakt van een nieuwe verbindingsweg naar de industriezone die zal aansluiten op de rotonde ter hoogte van de carpoolparking. Hierdoor zal een nog vlottere en veiligere verbinding ontstaan. Met realisatie van deze verbindingsweg zal het, voorlopig, laatste puzzelstuk van deze herinrichting aangelegd worden.

De rotonde maakt een vlotte en veilige ontsluiting van diverse functies in de onmiddellijke omgeving mogelijk. “De Pauze, de Genoelsweg en het regionaal industrieterrein Tongeren-Oost takten voorheen direct op de Maastrichtersteenweg aan. Nu is dit veel overzichtelijker en veiliger. Dankzij de toegankelijke bushalte “Tongeren Industrie-Oost” is de bereikbaarheid van al deze functies eveneens vergroot.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken stad Tongeren:

“Tongeren is verheugd dat er ook een carpoolparking gerealiseerd is, duurzame mobiliteit staat immers hoog op onze agenda. In 2018 zal de stad Tongeren de riolering en wegenis op de Genoelsweg aanpakken. We doen dit in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer. We hebben bij AWV gepleit voor een (ondertussen geplaatste) tractorsluis aan het einde van de Genoelsweg zodat het sluipverkeer geëlimineerd wordt. We hebben van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om de Demerbronstraat en Genoelsweg via signalisatie specifiek voor te behouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.”

Met de mogelijkheid om de carpoolparking op langere termijn definitief aan te leggen én uit te breiden met een vrachtwagenparking, biedt dit project niet alleen vele voordelen voor alle weggebruikers maar ook mooie perspectieven voor de toekomst.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon