Achterstand grondschattingen in Limburg bijna weggewerkt


Overheden, provincies, gemeenten en OCMW's doen voor de aankoop en verkoop van onroerend goed een beroep op de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst. Tot de staatshervorming van begin 2015 werden die schattingen gedaan door federale aankoopcomités.

Vlaams Parlementslid An Christiaens:

“De start verliep moeizaam en zorgde voor vertraging bij heel wat lokale dossiers, zoals bij de verkoop van eigendommen of de aanleg van fietspaden. Bouwdossiers van lokale besturen dreigden daardoor stil te vallen. Een van de redenen is dat de federale aankoopcomités een structurele achterstand van 9.333 dossiers hadden opgebouwd. Vlaanderen heeft die nu geërfd. Daarnaast liep het aantal commissarissen terug: van 58 in 2014 naar 41 in 2016.”

In Limburg viel het aantal schatters terug van zeven naar drie. Daardoor was de achterstand in onze provincie fors opgelopen. Minister Tommelein beloofde extra schatters en een inspanning om de achterstand in Limburg weg te werken. Op een vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens antwoordde minister Tommelein recent dat deze achterstand bijna is weggewerkt. In Vlaanderen is er nog een achterstand van 1.937 dossiers. In Limburg beperkt zich dat tot slechts 82 dossiers.

Reden voor het inhalen van de achterstand is de nieuwe werkwijze van de dienst Vastgoedtransacties. Het personeel is wel gespreid voor de verschillende lokale kantoren in Vlaanderen maar hun werkterrein is territoriaal niet afgebakend. Dit betekent dat het personeel flexibel kan worden ingezet in functie van urgentie of werkvolume van sommige dossiers en niet uitsluitend in functie van de geografische lokalisatie.

Daarnaast werd ook het personeel uitgebreid. Naast de 41 personeelsleden/commissarissen werden er 8 schatters/onderhandelaars aangesteld. Twee ervan zijn toegewezen aan Limburg.

Vlaams Parlementslid An Christiaens is tevreden dat er vooruitgang is geboekt : “Het is belangrijk dat de achterstand stilaan bijna is weggewerkt. Maar ook nieuwe dossiers kennen een vlotter verloop.” Christiaens, naast Vlaams Parlementslid ook schepen van Openbare Werken in Tongeren, merkt in infrastructuurwerken in Tongeren een snellere behandeling van de dossiers: “Dat komt iedereen ten goede, de werken kunnen sneller starten en de onteigenden hebben sneller zekerheid en duidelijkheid.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon