Herinrichtingswerken in de Blaarstraat


Vanaf maandag 7 augustus worden er werken uitgevoerd in de Blaarstraat, op het gedeelte tussen de Beemdstraat en de Hardelweg. Het wegdek en de stoepen worden vernieuwd. Groenaanleg en snelheidsremmers moeten de buurt aangenamer en veiliger maken.

De werken kaderen in de visie van het stadsbestuur om te blijven investeren in een goed onderhouden openbaar domein, met hierin ruime aandacht voor bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Sinds 2015 heeft Tongeren een stoepenplan en een plan voor herstellings- en onderhoudswerken aan gemeentelijke wegen. Jaarlijks wordt hiervoor een budget uitgetrokken van 1 miljoen euro. Het is de bedoeling om tegen het einde van de legislatuur voor 4 miljoen euro nieuwe stoepen en wegen aan te leggen.”

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“In die planning staat nu de herinrichting van de Blaarstraat. Er komen nieuwe stoepen en een nieuw wegdek. Het wegprofiel wordt verbeterd met veel aandacht voor veilig parkeren, goed toegankelijke bushaltes en snelheidsremmers. Bij alle openbare werken besteden we telkens veel aandacht aan een kwaliteitsvolle inrichting. Zeker ook wat de groenaanleg betreft. De juiste keuze van beplanting - waar mogelijk inheems en bovendien onderhoudsvriendelijk - is hierbij essentieel.”

Op 7 augustus start aannemer Jackers uit Tongeren aan de werkzaamheden. Voorgaand worden er al enkele voorbereidende werken uitgevoerd. Deze brengen geen hinder met zich mee. Vanaf 7 augustus geldt in de projectzone – tussen Beemdstraat en Hardelweg – eenrichtingverkeer. Op het vlak van snelheid komen er twee asverschuivingen, een wegversmalling en een verkeersplateau. De parkeerplaatsen worden beter gepositioneerd waardoor er zelfs enkele parkeerplaatsen bijkomen. Ter hoogte van de Sint-Lutgartschool (zijde Blaarstraat) komt er een kiss & ride die buiten de schooluren als gewone parking gebruikt kan worden. De oversteek aan het verkeersplateau t.h.v. de school wordt korter en bijgevolg veiliger. De drie bestaande bushaltes worden heringericht en er komt bij elke halte een schuilhuisje.

“De werken in de Blaarstraat zullen tegen het bouwverlof van 2018 afgerond zijn en worden gebudgetteerd op 438.000 euro.”, besluit An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon