5362 kandidaten op de wachtlijst van de Limburgse sociale verhuurkantoren

Sociale verhuurkantoren huren kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt en verhuren die voor redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen. Ze vormen de schakel tussen sociale huur en de private markt en worden steeds belangrijker. Steeds meer kandidaat-huurders vinden de weg naar een SVK, zo blijkt uit de wachtlijsten. In Vlaanderen staan 48.121 mensen op een wachtlijst. Een sterke stijging, want het jaar voorheen telde deze nog 32.814 kandidaat-huurders. Op die wachtlijst bevinden zich 5666 Limburgers, waarvan 5362 op zoek naar een woning in de eigen provincie. Dat vernam Vlaams Parlementslid An Christiaens via een parlementaire vraag aan minister Homans. Er is nood aan voldoende aanbod van verhuurders die met een SVK willen samenwerken om de stijgende vraag te beantwoorden, vindt An Christiaens.

An Christiaens:

“Vlaanderen erkent de rol van SVK’s om de private huurmarkt toegankelijk te maken voor elke Vlaming. Hun aanbod staan garant voor betaalbaarheid en kwaliteit. Maar tegelijk moeten SVK’s ook bekender en aantrekkelijker worden bij mogelijke verhuurders. Zij kunnen genieten van een renovatiepremie en krijgen meer financiële zekerheid, maar dat blijkt onvoldoende om het woningtekort aan te vullen. Er is nood aan meer bekendmaking bij verhuurders.”

Vlaanderen telde op 1 januari 2017 48 erkende sociaal verhuurkantoren (SVK’s), die samen iets meer dan 9000 woningen in beheer hebben. In Limburg zijn dat er 1581. Daarmee komt ze op de derde plaats, na Antwerpen (2280) en West-Vlaanderen (2817). In deze provincies is de wachtlijst wel langer: 12348 kandidaat-huurders in Antwerpen en 13294 in West-Vlaanderen. Toch is het Limburgse aanbod ook onvoldoende om de wachtlijst aan te vullen: 5362 personen wachten op een betaalbare woning bij een Limburgs SVK.

In Limburg zijn 7 sociale verhuurkantoren actief. Het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg, SVK Het Scharnier, SVK Houtvast, SVK Land van Loon, SVK Maasland, SVK Midden-Limburg en SVK Noord-Limburg. In totaal bieden ze verspreid over de provincie 1581 woningen aan: 1004 appartementen, 467 huizen en 110 studio’s.

Niet elke Limburgse kandidaat-huurder gaat op zoek naar een SVK-woning in de regio, maar de grote meerderheid van de kandidaat-huurders doet dat wel. Van de 5666 Limburgers ingeschreven op een wachtlijst, staan 5362 op de wachtlijst van Limburgse SVK’s. Daarnaast is er nog een beperkt aantal kandidaten uit andere provincies. Ook 131 Antwerpenaren, 121 Vlaams-Brabanders en 7 Brusselaars een thuis in een Limburgse SVK-woning. De wachtlijst telt ook kandidaten uit de andere hoek van het land: 36 kandidaten uit West-Vlaanderen en 23 uit Oost-Vlaanderen staan ook op de lijst.

De Vlaamse regering heeft al enkele maatregelen genomen om het SVK-model aantrekkelijker te maken. Zo werd succesvol aangedrongen op een BTW-verlaging voor de aankoop en bouw van woningen die verhuurd zullen worden via een sociaal verhuurkantoor, en wordt gewerkt aan een kader om de private sector nog meer te betrekken bij sociale verhuur. Eigenaars het beheer van hun woning toevertrouwen aan een sociaal verhuurkantoor kunnen ook in aanmerking komen voor een renovatiepremie.

Er worden geen formele ‘wachtlijsten’ aangelegd van kandidaat-verhuurders. Het is niet uitgesloten dat sommige SVK’s niet alle woningen die ze aangeboden krijgen op korte termijn inhuren. Elk SVK hanteert hiervoor zijn eigen werkwijze, en wordt hierover echter geen rapportage bijgehouden.

An Christiaens:

“Hoewel we in Limburg niet slecht scoren, is ook daar nog ruimte voor uitbreiding. Verhuren via een SVK biedt onmiskenbaar voordelen en de expertise die ze hebben opgebouwd moet zo breed mogelijk benut worden. Er zijn meer kandidaat-verhuurders nodig om het aanbod te vergroten. Ze zijn nodig zodat meer mensen een kwalitatieve en betaalbare thuis kunnen vinden op de private huurmarkt.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon