Vlaams Huis Verkeersveiligheid zet deur op een kier voor motorrijders op de  busbaan


Naar aanleiding van de conceptnota voor een motorvriendelijk mobiliteitsbeleid die An Christiaens (CD&V) indiende in het Vlaams Parlement werden MAG (Motorcycle Action Group), Touring en het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid gehoord in de Commissie Mobiliteit. De conceptnota bevat een reeks voorstellen voor de verhoging van de veiligheid van de motorrijder. Eén van de meest opvallende voorstellen is het openstellen van busbanen voor motorrijders. Touring en MAG zijn voorstander en pleitten ervoor om proefprojecten uit te werken in een veilige omgeving. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid sluit voor het eerst de mogelijkheid de facto niet uit en dat is goed nieuws. An Christiaens is als initiatiefneemster tevreden:

“Dat alle aanwezigen de nood aan beleidsaandacht voor de motorrijder bevestigen is goed nieuws. Ook wat betreft het openstellen van de busbaan ben ik tevreden. De mogelijkheid in de federale wetgeving bleef tot nu toe dode letter. Met deze hoorzitting is het debat op Vlaams niveau geopend en ik hoop na de zomer vervolgstappen te kunnen nemen in dit dossier. Het gebruik van de busbaan moet onderzocht worden per locatie en in overleg met alle stakeholders en gebruikers. Een proefproject lijkt me dan ook de moeite waard om verder te onderzoeken en uit te rollen op locaties waar dit veilig kan gebeuren.”

De aanwezige organisaties en parlementsleden stonden bijzonder positief tegenover de aandacht voor de motorrijder waar de conceptnota om vraagt. Want, zo gaf ook het Vlaams Huis van Verkeersveiligheid mee, er zou meer kunnen gebeuren voor de motorrijder en de voorstellen van Christiaens zijn een opportuniteit.

Openstellen van de busbanen

Tijdens de hoorzitting gaf Theo Beeldens, voorzitter van MAG, aan dat uit een bevraging bleek dat heel wat motorrijders nu al opteren voor het gebruik van busbaan, ook al is het wettelijk niet toegelaten. Respondenten gaven aan dat ze zich veiliger voelden op de busstrook en dus het risico namen om beboet te worden. Hij wees wel op het en-en-verhaal dat ook in de voorstellen van An Christiaens terugkomt: andere weggebruikers moeten gesensibiliseerd worden over de aanwezigheid van motorrijders op de weg. Als dit ook op de busstrook mogelijk wordt moet dit gepaard gaan met sensibiliseringsacties.

Danny Smagghe, communicatiemanager bij Touring, noemde de conceptnota “iets wat Touring zelf had kunnen schrijven”. Het openstellen van busbanen voor motorrijders noemde hij een strijdpunt van de mobiliteitsorganisatie. Touring pleit er zelfs voor om busbanen selectief en flexibel in te zetten voor de verkeersdoorstroom, vergelijkbaar met de huidige spitsstroken. Dit zou kunnen op een beperkt aantal locaties, waar bij volledig stilstaand verkeer de busstrook uitkomst kan bieden.

Bart Boucké, afdelingshoofd van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, zorgde voor een positieve verrassing. Het Vlaams Huis liet tijdens de hoorzitting voor het eerst een opening voor het gebruik van de busbaan. Voorheen toonde Vlaanderen, bij monde van minister van Mobiliteit Ben Weyts, zich geen voorstander. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid sloot het verder uitwerken van het openstellen van busbanen niet uit, op voorwaarde dat dit gebeurt vanuit de verkeersveiligheidsoptiek. Het onderschrijft de voorwaarde dat de verkeersveiligheid en de doorstroming niet in het gedrang mogen komen. Volgens het Vlaams Huis is de mogelijkheid afhankelijk van het type en de configuratie van de busbaan en is er minstens nood aan randvoorwaarden rond het gebruik ervan. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid is dan ook voorstander om het gebruik van de busbaan te beschouwen als onderdeel van een totaalaanpak van de verkeersdoorstroom. Verkeersveiligheid is daarbij de topprioriteit.

An Christiaens:

“Dat het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid de deur op een kier zet voor het openstellen van de busbanen verrast me in zeer positieve zin. Voorheen kwam er vanuit Vlaamse hoek geen enkele steun voor het voorstel. We gaan met deze opening verder aan de slag en ik ben blij dat het Vlaams Huis hier een partner in kan zijn. Terecht geven zij aan dat verkeersveiligheid voor motorrijders en voor andere weggebruikers de absolute prioriteit blijft. Ook collega-parlementsleden toonden zich positief, dus ik hoop een gezamenlijk initiatief uit te werken dat de motorrijder beter ondersteunt in het verkeer.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon