Extra erosiemaatregelen in Sluizen


In Sluizen werden de laatste jaren al verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen aangelegd. Zo werden in 2015 in de Diepenstraat nog 2 water- en modderbufferende drempels voorzien.

Ook in de meest noordelijke ruilverkavelingsweg werden 3 damconstructies aangelegd. De meest stroomafwaartse dam bleek de voorbije jaren meermaals onvoldoende.

Daarom werd de weg zelf, tussen de dam en de Millerweg, al heraangelegd met een greppel om de uitschuring van de wegberm te verminderen.

Om deze problematiek op te lossen, is het noodzakelijk dat de bestaande damconstructie geoptimaliseerd wordt. Deze grotere damconstructie moet het afstromende water en modder opvangen en tijdelijk bufferen. Door de knijpconstructie kan de dam langzaam leeglopen en blijft het sediment achter de dam, hierdoor zou er dus geen modder meer op de openbare weg kunnen terechtkomen, zegt schepen van Openbare Werken An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon