Kris Peeters en An Christiaens in de bres voor motorrijders

Meer aandacht voor motorrijders in het mobiliteitsbeleid, dat vragen minister-motard Kris Peeters en Vlaams Parlementslid An Christiaens naar aanleiding van de hoorzitting in de Commissie Mobiliteit op 29 juni. CD&V goot een reeks van voorstellen in een conceptnota om meer aandacht te besteden aan de motorrijder in het verkeer. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement lichten de Motorcycle Action Group, het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en mobiliteitsorganisatie Touring hun standpunt daarover toe.

De conceptnota bevat onder meer het voorstel om motorrijders toe te laten op vrije busbanen op Vlaamse wegen. Minister Kris Peeters is als motorrijder voorstander van de maatregel en steunt de nota die in het Vlaams Parlement op tafel ligt. Hij hoopt de kwestie te kunnen bespreken met collega’s van verschillende regeringen.

“Volgens de letter van de wet zou het gebruik van de busstrook door motorrijders toegelaten kunnen worden, maar ik ben nog nergens onderweg de juiste borden tegengekomen. De regel niet omzetten in de praktijk is een gemiste kans. Het lijkt me wenselijk om te evolueren naar een systeem waarbij ­motoren in de regel op een busstrook mogen, met uitzonderingen waar dat te gevaarlijk is. Zo kunnen motards en andere weggebruikers zich zo veilig mogelijk verplaatsen. Het voorstel van de Vlaamse CD&V-fractie moet dan ook ernstig bekeken worden.” An Christiaens:

“Als we motorrijders tussen de auto’s uit halen, verhogen we het wegcomfort voor zowel de motorrijder als de automobilist. Op plaatsen met een vrije busbaan kan dat makkelijk. Gezien hun wendbaarheid hinderen ze het busverkeer niet. Door de verkeersstroom te verdelen verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Mobiliteitsorganisaties volgen die redenering. We willen onze voorstellen dan ook concreet maken, in Vlaanderen maar ook over de gewestgrenzen heen.”

Naast het openstellen van de busbanen vraagt CD&V onder andere voldoende opleidingsmogelijkheden voor motorrijders, en aandacht voor risicoperceptie en het oefenen op de weg. In de rijopleiding voor andere weggebruikers wordt voldoende aandacht voor de motorrijder gevraagd. Sensibiliseringsacties moeten tenslotte de aandacht vestigen op de motorrijder als medeweggebruiker.

Conceptnota: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1117-1.pdf

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon