Minder vertraging bij bouwprojecten door aanpassing archeologische verplichtingen


De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een voorstel van decreet ingediend dat het archeologisch voortraject bij bouw- en verkavelingsaanvragen wil aanpassen. Voor CD&V dienden Sabine de Bethune en An Christiaens de voorstellen in. De aanpassingen moeten leiden tot een snellere en goedkopere procedure. Het zijn technische aanpassingen die focussen op kosten, administratieve lasten en doorlooptijd. Een evaluatie van het archeologiedecreet komt er nog aan, maar met beperkte aanpassingen wil men nu al een efficiëntere procedure. Eind vorig jaar werden er ook al aanpassingen gedaan in de Code van Goede Praktijk, waardoor in bepaalde gevallen een ‘archeologienota light’ al voldoende is. De nieuwe voorstellen bouwen daarop voort.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Een vergunningsaanvraag kan al ingediend worden bij de vergunningverlenende overheid, gelijktijdig met het indienen van de archeologienota ter bekrachtiging. De archeologienota moet dus worden opgesteld, maar men hoeft voor een vergunningsaanvraag niet meer te wachten op de bekrachtiging zelf. Zo wordt de procedure versneld.

  • Het wordt mogelijk om een archeologienota op te stellen voor grotere gebieden, voorafgaand aan het individuele vergunningstraject. Dat kan b. voor verkavelingen, en voor de ontwikkeling van haven- en industriegebied. Zo moet niet meer voor elke individuele aanvraag een nota worden opgesteld.

  • Ook archeologen van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten kunnen erkend worden, aan dezelfde voorwaarden als de archeologen van gemeenten.

  • Er komen meer vrijstellingen voor de opmaak van een archeologienota. Dat gaat bv. om verbouwingen en vernieuwbouwprojecten en verkavelingswijzigingen.

Tegelijk met het voorstel van decreet over de archeologienota wordt ook een voorstel van resolutie gestemd over de financiering van de archeologische erfgoedzorg. Daarin wordt een reeks aanbevelingen bezorgd aan de Vlaamse Regering om archeologie betaalbaar te houden.

An Christiaens:

“Voor wie eenmalig een bouwproject aanvat kunnen de archeologiekosten hoog oplopen. Dat kan niet de bedoeling zijn, dus vragen we aan de regering om maatregelen te treffen die betaalbaarheid garanderen aan deze mensen.”

Het optimaliseren van de archeologienota wordt hierna nog verder gezet. Het agentschap Onroerend Erfgoed is bezig met een evaluatierapport over het decreet Onroerend Erfgoed, dat voor de zomer aan de regering wordt voorgelegd. Ook daar zitten nog verbeteringen in de pijplijn.

An Christiaens:

“Voor wie bouwplannen heeft beogen we dat alles sneller, goedkoper en eenvoudiger verloopt. Daarbij willen we de aandacht voor archeologisch erfgoed bewaren, en het draagvlak zelfs vergroten door efficiëntere procedures. Op die manier blijft waardevolle informatie over ons verleden bewaard, maar kan men toch bouwprojecten aanvatten voor de toekomst.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon