Werken in Hossenstraat op 6 juli van start


Op dinsdag 30 mei werd een infovergadering gehouden voor de inwoners van de Hossenstraat in Piringen. Daar gaf het stadbestuur info over de komende werken, in het gezelschap van studiebureau Geotec, bureau Notermans, Infrax en Gemoco NV. Begin juli wordt in de Hossenstraat gescheiden riolering aangelegd en aansluitend wordt ook de weg heringericht. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met Infrax.

Studiebureau Geotec uit Bilzen gaf de plannen vorm . De budgetten hiervoor zijn voorzien in het rioleringsfonds van Infrax. In 2016 werden de nodige studies uitgevoerd en de vereiste vergunningen worden in orde gemaakt. De afkoppeling wordt gecoördineerd door bureau Notermans. Voor de uitvoering wordt een beroep gedaan op Gemoco NV. De werken gaan van start op 6 juli 2017.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon