CD&V wil renovatiepremie uitbreiden


1 miljoen woningen in Vlaanderen zijn van ontoereikende kwaliteit en voor 350.000 woningen zijn structurele ingrepen vereist. Bovendien blijkt uit het Grote Woononderzoek van 2013 dat bijna 64% van de Vlaamse woningen dateert van voor 1981. Er moet dus dringend meer gerenoveerd worden. Om de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen en zo de kwaliteit van het Vlaams woonpatrimonium op te waarderen, bereidt CD&V een actieplan renovatie voor. Naar aanleiding van de Vlaamse Renovatiedag willen parlementsleden Valerie Taeldeman en An Christiaens er alvast op aandringen om de bestaande renovatiepremie uit te breiden naar verhuurders: “De private huurmarkt wordt meer dan ooit geconfronteerd met schaarste. 47% van de woningen is van ontoereikende kwaliteit. Hiermee worden vooral huurders met een laag inkomen getroffen. Door het openstellen van de renovatiepremie voor verhuurders kan, zeker in de laagste segmenten, geïnvesteerd worden in woonkwaliteit en energiezuinigheid. Om te vermijden dat die opwaardering leidt tot duurdere huurwoningen en woononzekerheid, stellen we een maximale huurprijs en een minimale verhuurperiode voor als voorwaarden voor het verkrijgen van de renovatiepremie. We leggen de laatste hand aan een conceptnota over dit voorstel.”

Renovatiepremie voor verhuurders

Om de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium op te krikken en de energieprestatie van de woningen te optimaliseren, lanceerde Vlaanderen het Renovatiepact met o.a. uitgebreide aandacht voor de woningpas, het renovatieadvies en diverse ondersteuningsmaatregelen. CD&V schaart zich hierachter, maar wil meer doen door de renovatiepremie ook toegankelijk te maken voor verhuurders.

Taeldeman: “We willen verhuurders actief stimuleren en hen ervan overtuigen dat de renovatie van hun woning een win-win is een: toekomstgerichte opwaardering en instandhouding van hun woning enerzijds, meer comfort en lagere energiefacturen voor de huurder anderzijds, wat dan weer leidt tot stabielere huurinkomsten.”

Christiaens: “De huidige voorwaarden verbonden aan de renovatiepremie nemen we grotendeels over. Die vullen we aan met een maximale (ver)huurprijs en een minimale verhuurperiode zodat renovatie op de private huurmarkt de huurprijs niet opdrijft. Op die manier beschermen en verbeteren we het aanbod van woningen in de laagste prijscategorieën.”

In het verleden liet de minister van wonen aanvoelen gewonnen te zijn voor het idee, maar wees het voorstel af omwille van financiële overwegingen.

Valerie Taeldeman en An Christiaens: “Als we willen dat iedereen in Vlaanderen kwaliteitsvol kan wonen, hebben we een sterke private huurmarkt nodig. De renovatiepremie kan daarbij helpen. Ramingen van Wonen Vlaanderen en de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) over een dergelijke uitbreiding liggen met 180 miljoen tot slechts 15 miljoen euro per jaar heel ver uit elkaar. We gaan er bij de minister op aandringen om deze berekeningen ten gronde te bespreken in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Op die krijgen we zicht op het werkelijke kostenplaatje zodat we de juiste afwegingen kunnen maken en de premie op de meest optimale manier verder uitrollen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon