Laatste rechte lijn voor bouw van wielerpiste Zolder


De bouw van een overdekte wielerpiste in Zolder, de tweede in Vlaanderen, werd aangekondigd in maart 2014. Vlaanderen, de provincie Limburg, de gemeente Heusden-Zolder, de Belgische en Vlaamse wielerbond en enkele privésponsors zouden samen 19 miljoen euro investeren in het project. In maart 2016 liep het project voor het eerst vertraging op door onverwachte btw-kosten. Door verstrengde bouwnormen werd eind 2016 nog meer vertraging aangekondigd en moest de kostenraming opnieuw gebeuren. In antwoord op een schriftelijke vraag verzekert minister Muyters Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens dat hij er alles aan doet om dit project vooruit te laten gaan. Hij laat weten dat de nieuwe kostenraming intussen gemaakt is op 20,3 miljoen euro. Die zal gedragen worden door de betrokken partners. Het dossier is nu bij de btw-inspectie om een vrijstelling te bekomen. Vlaanderen doet, samen met de andere partners, haar uiterste best om de velodroom zo snel mogelijk te realiseren.

Nieuwe raming

De oorspronkelijke raming van minstens 19 miljoen euro exclusief btw was gedateerd. Sinds de raming in 2013-2014 zijn de bouwkundige voorschriften verstrengd en moet de bouw aan nieuwe normen voldoen. Wordt de piste gebouwd in 2016-2017, dan moet ze aan de EPB-norm E50 voldoen. Vanaf 2018 moet E40 gehaald worden. De nieuwe raming in functie van de EPB-normen en infrastructurele noden bedraagt 20,3 miljoen euro voor 16475m² oppervlakte.

Het gaat om 1,3 miljoen structurele meerkost, waardoor met elke partner van de vzw Velodroom de haalbaarheid opnieuw bekeken moest worden. Muyters liet weten dat de kosten gedekt worden en er dus niet op zoek moet gegaan worden naar bijkomende private partners.

Nieuw btw-dossier

Beheerder vzw Velodroom, waarin Sport Vlaanderen, de gemeente Heusden-Zolder en de vzw Cycling Friends zetelen, hebben nu een nieuw dossier ingediend voor een btw-vrijstelling. Door in te zetten op actieve huur wil de vzw Velodroom de vrijstelling verkrijgen. Volgens de administratie en geraadpleegde experten voldoet het dossier aan de voorwaarden. Een exacte planning van de aanbesteding en de bouw is op dit moment nog niet bekend. Eerst moet de uitspraak over de btw-vrijstelling duidelijkheid scheppen.

An Christiaens:

“Het project is van vitaal belang voor de topsport en voor onze provincie. Het is cruciaal dat de wielerpiste er komt en dat alle gemaakte afspraken worden nageleefd. Ik ben dan ook tevreden met het engagement van de minister om het project zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Ik hoop op een positieve uitspraak over de vrijstelling van BTW. Hoe dan ook moet de bouw van de velodroom zo snel mogelijk starten.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon