Speelpleinwerking en kinderopvang: een meerwaarde


Maandag 15 mei starten de inschrijvingen voor de kleuter- en speelpleinwerking. Vanaf deze zomer start Tongeren met een geïntegreerde werking tussen het Kinderparadijs en het Ravottekot en zijn dan meteen voorbereid op de invoering van het nieuwe decreet ‘Kinderopvang’ van de Vlaamse Regering.

Kinderen jonger dan zes jaar nemen deze zomer automatisch deel aan de activiteiten van het Kinderparadijs. Kinderen ouder dan zes jaar gaan naar het Ravottekot, ongeacht de manier van inschrijven. Zowel het Kinderparadijs als het Ravottekot hebben hun thuisbasis op Plinius.

Kinderen ontwikkelen zich niet in vakjes, maar doen dat op diverse domeinen die met elkaar verbonden zijn. De samenwerking tussen het Kinderparadijs en speelpleinwerking ’t Ravottekot is dan ook een logische verbinding. Op het eerste gezicht lijken speelpleinwerking en kinderopvang twee verschillende initiatieven, maar ze delen een gemeenschappelijke basis. Beide vertrekken vanuit de eigenheid van het kind.”

Monitoren en begeleid(st)ers bieden een omgeving die kinderen prikkelt, stimuleert en speelkansen geeft. Kinderopvang en speelpleinwerking bevorderen de zelfstandigheid van het kind, en zijn tegelijk een veilige uitvalsbasis om op ontdekking te gaan. Door niet alleen over elkaars muurtje te kijken, maar de schotten ook letterlijk af te breken, kunnen beide werkingen elkaar versterken.

An Christiaens, schepen van Jeugd:

“Praktisch-organisatorisch ligt een samenwerking voor de hand. ’t Ravottekot en het Kinderparadijs worden buren in de Mulkenhal op de Pliniussite. Maar ook inhoudelijk biedt de kruisbestuiving een meerwaarde in het belang van het kind. Vertrekkend vanuit hun gemeenschappelijke basis kunnen beide werkingen elkaar inspireren. Voor de ouders is de samenwerking positief: ze kunnen op één plaats terecht en hun kind is verzekerd van een kwalitatieve opvang en een dag vol spelplezier. Eén plus één is in dit geval meer dan twee.”

“Die nieuwe manier van opvang en zinvolle invulling van vakantietijd is wellicht even wennen voor de ouders, maar een dergelijke manier van werken zal de kinderen zeker ten goede komen”, volgens An Christiaens.

Om ouders goed te informeren over de nieuwe manier van werken worden er meerdere communicatie-initiatieven georganiseerd. In de stadskrant stond er afgelopen maand al een artikel over hoe ouders kunnen inschrijven. Ook op sociale media verschijnen de volgende dagen berichten over de nieuwe manier van werken. Op zaterdagmiddag (13 mei 2017) tussen 12.30 uur en 14.30 uur kunnen ouders die nog vragen hebben langskomen bij de jeugddienst. Ouders met kinderen die nu al ingeschreven zijn bij de buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderparadijs’ werden uitgenodigd voor een infomoment.

“Door de verhuis naar Plinius zijn er opvangplaatsen bijgekomen in het Kinderparadijs. Er is op dit ogenblik gekwalificeerd personeel voor de opvang van 84 kinderen (tot 6 jaar). Deze kan zelfs nog uitbreiden tot 98. Dat is goed om weten want er is elk jaar veel vraag naar opvanginitiatieven voor kinderen in de zomer. Ook nieuw voor dit jaar is dat je nu ook kan inschrijven voor enkele dagen, terwijl dat voorheen altijd voor een volledige week was”, besluit An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon