Steeds meer niet-Belgische ondernemers in Vlaanderen


Vlaanderen telt in 2015 in totaal 41763 niet-Belgische ondernemers, een stijging met 14% tegenover 2011. De komende jaren zal het aantal niet-Belgische ondernemers in Vlaanderen toenemen, verwacht Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V). Met het afschaffen van de vestigingswet valt de Vlaamse verplichting om ondernemersvaardigheden te bewijzen weg. Die was in strijd met de Europese regelgeving die bepaalde dat elke Europeaan op gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat. De afschaffing vormt een risico voor bepaalde beroepen, waar een grote instroom wordt verwacht uit andere EU-landen. Minister van Economie Muyters liet in antwoord op een parlementaire vraag van Christiaens weten dat het grootste risico zich bij de bouw-gerelateerde beroepen bevindt. Goede afspraken met de sectoren om kwaliteit te garanderen zijn nodig, vindt An Christiaens (CD&V).

In totaal telde Vlaanderen 41763 niet-Belgische ondernemers in 2015. Van alle niet-Belgische ondernemers in Vlaanderen zijn Nederlanders met 13070 het meest vertegenwoordigd. Op een verre tweede plaats worden ze gevolgd door Roemenen (4328), Polen (3173) en Bulgaren (2784) volgen respectievelijk op de derde en vierde plaats. De top vijf wordt vervolledigd door de Italianen (2366).

De provincie Limburg telde 6056 niet-Belgische ondernemers in 2015. Daarvan zijn de meesten actief in de handel, vrije beroepen en nijverheid.

Afschaffen vestigingswet

De Vlaamse Regering keurde op 17 maart een visienota goed die de huidige vestigingswetgeving grotendeels afschaft. De afschaffing is voorzien voor 1 januari 2018. Wie voorheen als zelfstandige aan de slag wilde, moest zowel aan de sectorale beroepsvoorwaarden voldoen als een bewijs kunnen voorleggen van kennis bedrijfsbeheer. Sommige andere lidstaten stellen slechts heel beperkte voorwaarden. Een Europese richtlijn bepaalt echter dat het volstaat om aan de eigen nationale regelgeving te voldoen om zich in een andere EU-lidstaat te vestigen. Vlaanderen legde zo met haar eigen wetten meer voorwaarden op voor haar eigen potentiële ondernemers dan voor buitenlandse ondernemingen, en dus wordt de Vlaamse wetgeving ook voor Vlaamse ondernemers afgeschaft. Kwaliteit en dienstverlening blijven belangrijk, benadrukt An Christiaens:

“De regelgeving was een rem op onze eigen ondernemers en het is goed dat die is afgeschaft. Ondernemen over de grenzen heen is de economische realiteit en de wetgeving kan daarbij niet achterblijven. Het kind met het badwater weggooien is echter geen optie. Ondernemers moeten zich ondanks de soepelere regels kunnen blijven wapenen en met voldoende kennis blijven ondernemen. Vlaamse ondernemingen staan voor kwaliteit en expertise, en dat moeten we blijven garanderen.”

Alternatieven voor een kwaliteitsgarantie

Om voldoende kwaliteit te garanderen voor de klant zullen de sectorfederaties alternatieven uitwerken, zoals bijvoorbeeld labels en opleidingen. An Christiaens (CD&V) vraagt dat de minister maximaal in overleg gaat met alle sectoren, om zo garanties te bieden aan ondernemers en consumenten:

“Zowel voor de slaagkans van starters als voor de kwaliteit van de diensten en producten moeten concrete alternatieven worden uitgewerkt per sector. Een adequate opleiding en training voor zelfstandige ondernemers kan niet overschat worden. Zo stimuleren we ondernemen en garanderen we de kwaliteit ervan. ”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon