Ook Kris Peeters wil motorrijders op de busstrook


Minister-motard Kris Peeters is het idee van motorrijders op de busbaan genegen. Enkele weken geleden diende An Christiaens hierover een voorstel in in het Vlaams Parlement. Het kadert in een reeks van voorstellen om meer aandacht te besteden aan de motorrijder in het verkeer. De volledige conceptnota met de voorstellen is te raadplegen op de website van het Vlaams Parlement: https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1117-1.pdf . CD&V hoopt hier snel mee aan de slag te kunnen in het Vlaams Parlement.

An Christiaens:

“Als we motorrijders tussen de auto’s uit halen, verhogen we het wegcomfort voor zowel de motorrijder als de automobilist. Op plaatsen met een vrije busbaan kan dat makkelijk. Gezien hun wendbaarheid hinderen ze het busverkeer niet. Door de verkeersstroom te verdelen verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Met de steun van Kris Peeters willen we het debat openen in het Vlaams Parlement en onze voorstellen concreet maken.”

Mobiliteit ook op maat van de motorrijder

CD&V wil de aandacht voor de motorrijder in het beleid verankeren. Naast het openstellen van de busbanen vraagt ze onder andere voldoende opleidingsmogelijkheden voor motorrijders, en aandacht voor een risicoperceptie en het oefenen op de weg. In de rijopleiding voor andere weggebruikers wordt voldoende aandacht voor de motorrijder gevraagd. Sensibiliseringsacties moeten de aandacht vestigen op de motorrijder als medeweggebruiker.

An Christiaens: “Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de motorrijder zelf om het risico te beperken, maar dat volstaat niet. Want zelfs al doet de motorrijder alles zoals het hoort, dan nog blijft hij kwetsbaar. En dus moeten ook de andere weggebruikers, de wegbeheerders en de overheid de handen in elkaar slaan. Verkeersveiligheid wordt pas gegarandeerd als alle weggebruikers rekening houden met elkaar.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon