Vlaams kader voor leegstandbeheer nodig


Het komt vaak voor dat woningen tijdelijk leegstaan, zoals tijdens de periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners. Wie zijn tijdelijk leegstaande pand wil beschermen tegen krakers kan dit nu al doen door te kiezen voor tijdelijke bewoning via leegstandbeheerders. Ze verhuren leegstaande panden tegen een relatief lage prijs als tijdelijke bewoning of werkplek. In de Commissie Wonen van 30 maart pleitte An Christiaens ervoor om eigenaars in Vlaanderen breed te informeren over dit initiatief, en tegelijk een Vlaams kader uit te werken dat rechtszekerheid en kwaliteit garandeert en het flexibele karakter bewaart.

Het fenomeen van leegstandbeheer dook een tijd geleden in Vlaanderen op en vindt meer en meer ingang in zowel steden als kleinere gemeenten. Onder andere Camelot, Lancelot, Entrakt en Interim Vastgoedbeheer zijn er actief. Huurders zijn vooraf op de hoogte dat de duurtijd van de bewoning beperkt is en snel kan eindigen. Voor eigenaars op zoek naar een tijdelijke oplossing is dit een alternatief. Het klassieke verhuren is in sommige gevallen niet mogelijk omwille van de te korte beschikbaarheid van de woning. Leegstandbeheer richt zich op een ander type huurder, waarvoor het flexibele karakter een voordeel is.

Op dit moment verloopt leegstandbeheer via bezetting ter bede, maar een Vlaamse regeling biedt volgens An Christiaens heel wat voordelen. Het zou de onzekerheid op juridisch vlak wegwerken en ook kunnen waken over kwaliteitsnormen. In Frankrijk werd een beperkte regeling voor dit soort tijdelijke huurcontracten in de wetgeving opgenomen. Kenmerkend is onder meer dat er geen minimale huurperiode wordt opgenomen, maar bijvoorbeeld wel een opzegperiode van 1 maand. Het wetgevende kader maakt het voor eigenaars een aantrekkelijk alternatief, en biedt ook de kans om leegstandbeheer als alternatief te promoten. In de Commissie toonde bevoegd minister Homans zich alvast positief over leegstandbeheer. Ze erkende ook de mogelijkheid om eigenaars hierover beter te informeren. An Christiaens vroeg haar om het uitwerken van het Vlaamse kader te onderzoeken.

An Christiaens:

"Eigenaars van een tijdelijk leegstaande woning zoeken bescherming tegen krakers, en leegstandbeheer zorgt voor een positieve invulling. Zowel bewoners als eigenaars hebben recht op rechtszekerheid en kwaliteit is ook bij deze woonvorm erg belangrijk. Maar tegelijk moeten we erover waken dat het flexibele karakter behouden blijft. Als Vlaanderen een kader uitwerkt kan het dit evenwicht garanderen. Ik pleit ervoor dat dit snel gebeurt en ben zeker bereid om hieraan mee te werken."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon