Stad koopt voormalig handelspand en kiest voor open publieke ruimte


Er komt een grote verandering in de Maastrichterstraat die het stadsgezicht ten goede komt. Het Autonoom Gemeentebedrijf koopt het voormalige handelspand van de Standaard Boekhandel om plaats te maken voor een open en groene plek. De bijzondere ligging, vlakbij het AC Praetorium en midden tussen 2 historische kanunnikenhuizen, biedt talrijke ontwikkelingskansen. Stad Tongeren kiest zo resoluut voor extra publieke ruimte in het centrum, met een mooie doorgang voor voetgangers en meer ademruimte voor de omliggende historische gebouwen. Een stadsbeeld om naar uit te kijken.

De aankoop van het pand is een opportuniteit die ontstaan is na de verhuis van de Standaard Boekhandel naar een groter pand in het centrum. Tongeren is een sterk versteende stad en de aanleg van pleinen en groene zones wordt aangemoedigd. Het stadsbestuur wil daarom de kans grijpen om de inrichting van het openbaar domein op deze site naar een hoger niveau te tillen en de belevingswaarde aanzienlijk te verbeteren. De afbraak van het voormalige winkelpand zal het historisch hart van Tongeren open leggen en in belangrijke mate het stadsbeeld in positieve zin veranderen. Het oude winkelpand zelf heeft historisch geen waarde en ontsiert de omgeving. Na de afbraak krijgen de 2 aangrenzende waardevolle kanunnikenhuizen meer ‘ademruimte’ en zal ook het AC Praetorium echt deel uitmaken van het centrum. Een subsidieaanvraag in het kader van het kernversterkend beleid zal ingediend worden bij het Vlaams Agentschap Ondernemen. Op die manier maakt het AGB kans op een subsidie van 30 procent op de aankoop, de sloop en de herinrichting.

De nieuwe inrichting vormt meteen ook de aanzet tot een voetgangerscircuit en draagt bij tot een betere beleving van het handelscentrum en de toegang tot de ondergrondse parking in de Vermeulenstraat zal bij voetgangers gevoelsmatig veiliger worden. De kanunnikenhuizen vormden tot eind 18de eeuw een aparte wijk in de stad. Van de 12 huizen hebben er zes de tand des tijds doorstaan. Deze panden typeren het centrum en maken de stad – in vergelijking met vele andere centra in Limburg – authentiek, charmant en gezellig. De hoge knooppuntwaarde van het aangekochte pand maakt deze locatie uitermate geschikt voor een verbreding van het openbare domein door de aanleg van een groenzone te midden van de kanunnikenhuizen. Om deze reden zal deze plek een belangrijk verblijfsgebied alsook een rustpunt vormen. Het RUP-Centrum speelt hier goed op in. Een vitaal centrum, ook na de sluitingsuren, is belangrijk voor een kleinschalige stad als Tongeren.

De verkoopakte wordt binnenkort ondertekend. Er wordt een ontwerper aangesteld voor de sloop en de herinrichting van het domein.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon