Save the Date: Operatie Renovatie op 28 april


Wist u dat niet minder dan 350.000 Vlaamse woningen nood hebben aan structurele ingrepen?

Met het Renovatiepact wil Vlaanderen de renovatiegraad verhogen en de energieprestatie van de woongelegenheden optimaliseren.

CD&V heeft haar eigen specifieke kijk op het hele renovatiegebeuren, en legt haar aandachtspunten graag ter discussie voor aan experts en geïnteresseerden.

Wil je meedenken en vervolgens meewerken aan concrete initiatieven om de renovatiegraad van het Vlaams woonpatrimonium op te krikken?

Met het traject IEDEREENTHUIS gaat CD&V in dialoog over het toekomstige woonbeleid in al haar aspecten.

Na de Woonimpulsen over private huur en nieuwe woonvormen, snijden we nu dus het hoofdstuk (energie)renovatie aan. Vlaams volksvertegenwoordigers Valerie Taeldeman, Katrien Partyka, An Christiaens, en Dirk de Kort nodigen je graag uit om deel te nemen aan het debat.

Houd 28 april 2017 dan alvast vrij. Meer concrete info over het programma volgt snel.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon