Sectorale regelingen vervangen vestigingswet en moeten kwaliteit diensten en producten garanderen


Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden op 17 maart af. Maar het kind mag niet met het badwater worden weggegooid, meent Vlaams volksvertegenwoordiger An Christiaens: “Om ervoor te zorgen dat ondernemers zich ondanks de soepeler regels blijven wapenen en met voldoende kennis blijven ondernemen, ligt het initiatief nu bij de sectoren. Zij moeten eigen regelingen uitwerken om de slaagkans van starters en de kwaliteit van diensten en producten maximaal te garanderen.”

Tot voor kort hanteerde elke Europese lidstaat – afhankelijk van de sector en het beroep – eigen voorwaarden om mensen toe te laten zich als zelfstandige te vestigen op haar grondgebied. Vlaanderen hanteerde altijd vrij strenge regels. Wie hier als zelfstandige aan de slag wil, moet zowel aan de sectorale beroepsvoorwaarden voldoen, als een bewijs kunnen voorleggen van kennis bedrijfsbeheer. Sommige andere lidstaten stellen slechts heel beperkte voorwaarden.

Een Europese richtlijn bepaalt echter dat het volstaat om aan de eigen nationale regelgeving te voldoen om zich in een andere EU-lidstaat te vestigen. Enkele weken geleden keurde het Vlaams Parlement de omzetting van deze Europese richtlijn goed.

Daardoor ontstond een nadeel voor de Vlaming die hier als zelfstandige wil beginnen. Hij moet vaak aan meer voorwaarden voldoen dan pakweg een Nederlander die zich hier eveneens wil vestigen. De Vlaamse Regering nam de voorbije maanden de tijd om de verschillende sectoren te bevragen over hun visie op deze wijzigende context. Vandaag werd de visienota die daarvan het resultaat is, goedgekeurd, met de afschaffing van de vestigingswetgeving tot gevolg.

Vlaams volksvertegenwoordiger An Christiaens stelt inderdaad vast dat deze vestigingsvoorwaarden niet meer in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving en zorgen voor ongewenste discriminatie t.a.v. ondernemers die zich vanuit andere lidstaten bij ons willen vestigen als zelfstandige. Dat was een rem voor innovatieve starters.

Maar alhoewel andere wetgeving in ons land reeds zorgt voor de noodzakelijke bescherming van de consument op het vlak van publieke gezondheid, veiligheid en milieu-impact, onderstreept Christiaens dat het belang van een adequate opleiding en training voor zelfstandige ondernemers niet kan overschat worden.

CD&V is dan ook blij dat de visienota expliciet aandacht besteed aan garanties voor de kwaliteit van diensten. An Christiaens vindt het aangewezen dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen nu samen met de sectoren en beroepsorganisaties bekijkt op welke manier de zelfregulering voor de verschillende beroepen o.a. naar kwaliteitsbewaking en permanente vorming kan uitgebouwd worden: “Het kind met het badwater weggooien is geen optie. Onderzoeken welke concrete alternatieven kunnen worden uitgewerkt per sector, is nodig”, besluit Christiaens, “Zo stimuleren we ondernemen én garanderen we de kwaliteit ervan.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon