Tijdelijke bewoning als bescherming tegen kraken


De tijdelijke leegstand van een woning komt vaak voor op de woningmarkt. De periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners maakt woningen kwetsbaar. Leegstaande woningen zijn een aantrekkelijk toevluchtsoord voor vandalen en ook krakers, zoals recent bleek in Gent. Een koppel wiens woning tijdens hun verblijf in het buitenland werd ongewenst bezet. Wie zijn pand tegen dergelijke situaties wil beschermen kan dit nu al doen door te kiezen voor tijdelijke bewoning via leegstandbeheerders. Maar het ontbreekt aan een wettelijk kader dat de huurder en de verhuurder beschermd. CD&V vraagt om dat beleidskader uit te werken. Een wettelijke regeling van leegstandbeheer kan, samen met een verbod op kraken, leegstand tegengaan en tegelijk de rechtszekerheid en woonkwaliteit voor wie een pand bewoont versterken. Deze regeling is een win-win-win voor de eigenaar, de huurder en de lokale gemeenschap.

Win voor de eigenaar

Leegstandbeheer beschermt leegstaand vastgoed door de plaatsing van tijdelijke bewoners. In Vlaanderen zijn onder andere Camelot, Lancelot, Entrakt en Interim Vastgoedbeheer op dit vlak actief. Bij leegstandbeheer wordt het leegstaande pand tegen een relatief lage prijs als tijdelijke bewoning of werkplek aangeboden. Huurders zijn vooraf op de hoogte dat de duurtijd van de bewoning beperkt is en snel kan eindigen. Wanneer de eigenaar voor het pand een nieuwe bestemming heeft gevonden loopt het contract af.

Voor eigenaars op zoek naar een tijdelijke oplossing is dit een alternatief. Het klassieke verhuren is in sommige gevallen niet mogelijk omwille van de te korte beschikbaarheid van de woning. Wie een woning erft of koopt, wil ook in de periode die voorafgaat aan de verkoop of de eigen verhuis zijn pand beschermen. Het geeft ook meer rechtszekerheid voor de eigenaar omdat bij bewoning het pand niet kan geherkwalificeerd worden als leegstaand. Een tijdelijke bewoning is een bescherming tegen kraken, en tegelijk een troef om leegstand en verloedering tegen te gaan.

Win voor de huurder

Leegstandbeheer richt zich op een ander type huurder dan de traditionele huurmarkt. Het tijdelijke karakter van de huurovereenkomst vormt een troef voor specifieke doelgroepen. Wie een woonst zoekt voor een korte periode, van enkele weken of maanden tot een jaar, kan of wil vaak geen beroep doen op de traditionele huurwoningen en -overeenkomsten. De flexibele manier van wonen bij leegstandbeheer zorgt ervoor dat een woning huren wel voor die doelgroep mogelijk wordt. De relatief lage prijs die hier tegenover staat maakt de optie aantrekkelijk.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen op zoek gaan naar een tijdelijke woonoplossing. Een tijdelijke huurnood na een relatiebreuk bijvoorbeeld, of een tussenoplossing wanneer het huurcontract afloopt of in de aangekochte woning nog niet kan ingetrokken worden. Ook voor wie vaak verhuist omwille van professionele redenen of voor pas afgestudeerden die nog geen kan tijdelijke bezetting een betaalbare en soepele woonoplossing zijn.

Win voor de lokale gemeenschap

Leegstaande gebouwen hebben een negatief effect op de omgeving en zijn onaangenaam voor de omliggende panden, voor omwonenden en passanten. Door panden tijdelijk in te vullen als huurwoning wordt niet enkel het gebouw beschermd, de bewoning heeft ook een positief effect op de omgeving en zorgt voor meer veiligheid. Leegstandbeheer is een extra troef die gemeenten en steden helpt bij de strijd tegen leegstaande panden op hun grondgebied. Vlaanderen zou het alternatief voor leegstand meer bekendheid kunnen geven. Het is volgens CD&V belangrijk dat eigenaars voldoende en correct geïnformeerd worden over de bestaande mogelijkheden.

An Christiaens:

“Heel wat eigenaars zijn op zoek naar een manier om hun leegstaand pand te beschermen en niet aan waarde te verliezen. De mogelijkheid om dit via leegstandbeheer te doen verdient meer aandacht en een Vlaamse sensibiliseringscampagne kan hiervoor zorgen. Op die manier verhogen we het tijdelijke aanbod op de woonmarkt en voeren we de strijd tegen leegstand op. ”

Nood aan Vlaams kader

Maar sensibiliseren op zich, volstaat niet. Op dit moment wordt voor het huisvesten van tijdelijke bewoners gebruik gemaakt van een ‘bezetting ter bede’, een mogelijkheid in het federale verbintenissenrecht. Deze rechtsfiguur leidt echter tot heel wat juridische onzekerheid en kwaliteitsnormen. Daarom pleit CD&V voor een Vlaams kader dat de flexibiliteit bewaart, maar mensen toch de nodige zekerheid biedt over het dak boven hun hoofd.

Met een regelgevend kader erkent Vlaanderen bovendien de waarde van deze projecten voor de bestrijding van leegstand, in plaats van hen in een juridische grijze zone te laten. Frankrijk kan daarvoor als voorbeeld dienen: daar is geen minimale huurperiode meer van toepassing voor dit soort contracten, maar wel een opzegperiode van 1 maand.

An Christiaens:

“Vlaanderen moet het voortouw nemen in deze nieuwe ontwikkeling en een beleid rond leegstandbeheer uitwerken. Rechten en plichten kunnen hierin worden vastgelegd, terwijl het flexibele karakter bewaard blijft. Bovendien maakt een Vlaamse regeling ook mogelijk dat leegstandbeheer gepromoot wordt. Nu het meer ingang vindt, is het tijd voor het Vlaamse woonbeleid om de lijnen uit te zetten.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon