Metaaldetectie levert weinig archeologische vondsten op


Wie met een metaaldetector naar archeologische vondsten speurt, is gebonden aan een meldingsplicht. In het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet moeten metaaldetectoristen die actief willen speuren naar archeologische objecten sinds 2016 een erkenning aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Die erkenning moet enerzijds de interesse verhogen, en anderzijds ook het aantal archeologisch waardevolle vondsten doen stijgen. Maar hoewel er maar liefst 1148 metaaldetectoristen erkend zijn, blijft het aantal vondsten zeer beperkt. Ongeveer de helft van de erkende metaaldetectoristen heeft de afgelopen acht maanden welgeteld één vondst heeft gemeld. Dat aantal moet omhoog, vindt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V). Zij vroeg cijfers op bij bevoegd minister Bourgeois en pleit voor meer sensibilisering voor metaaldetectoristen die hun expertise inzetten voor onroerend erfgoed.

An Christiaens:

“De erkenning van metaaldetectoristen is een grote stap vooruit, maar ondanks de meldingsplicht blijft de kentering in het aantal vondsten uit. Vroeger gebeurden er nog veel minder meldingen, maar ook nu moeten we streven naar meer. Onze bodem zit vol erfgoed en wie gepassioneerd bezig is met detectie, kan helpen dit in kaart te brengen. Eén van de redenen van de onderrapportering is uiteraard de zoekfrequentie, maar ook de inschatting van de archeologische waarde van een artefact is niet eenvoudig. Een sensibiliseringscampagne van de Vlaamse overheid kan metaaldetectoristen nog beter informeren.”

Aantal archeologische vondsten blijft beperkt

Er waren op 1 februari 2017 in totaal 1148 metaaldetectoristen erkend. De meerderheid (1032 of 90%) daarvan is gedomicilieerd in Vlaanderen, het resterende gedeelte heeft een domicilie in het Waalse Gewest (37 of 3%), in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (12 of 1%) of in het buitenland (66 of 6%). Erkende archeologen die van rechtswege ook erkend worden als metaaldetectorist worden niet bijgerekend in de cijfers.

In de periode 1 april 2016 tot en met 31 januari 2017 werden 551 metaaldetectievondsten gemeld via het digitaal metaaldetectievondstmeldingsformulier van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De meeste vondsten werden in Limburg gerapporteerd. Daar gaat het om 203 vondsten. Ook alle andere vondsten werden gedaan op Vlaams grondgebied. In Oost-Vlaanderen gaat het om 140 meldingen, in Antwerpen 90, in West-Vlaanderen 65, en in Vlaams Brabant 53.

Inzetten op sensibilisering

Het aantal metaaldetectievondstmeldingen is vergeleken met het hoge aantal toegekende erkenningen laag, erkent bevoegd minister Bourgeois. Hij laat An Christiaens weten te willen blijven inzetten op informatie over de regelgeving en vooral over de Code van Goede Praktijk. Een goede samenwerking met erkende metaaldetectoristen en het Agentschap Onroerend Erfgoed is nodig om te zorgen dat de waardevolle energie van heel veel mensen in hun vrije tijd ook bijdraagt aan de kennis en de waardering van ons verleden.

An Christiaens:

“Het is opvallend dat ook de minister in zijn antwoord duidelijk aangeeft dat de cijfers laag zijn. Hij wil inzetten op sensibilisering, en dat is zeker nodig. Toch bewijst het feit dat er meldingen gebeuren, dat ook veel metaaldetectoristen van goede wil zijn en zo mee bijdragen aan de kennis over het verleden van de mens in Vlaanderen. Extra sensibilisering kan hier zeker toe bijdragen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon