Geen pakjeslevering met drones in Vlaanderen


Het leveren van pakjes via drones wordt in Vlaanderen wellicht niet in de praktijk gebracht. Dat weet Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V), die minister van economie Philippe Muyters via een parlementaire vraag polste naar de toepassing ervan in Vlaanderen.

An Christiaens:

“De toepassing van drones biedt mogelijkheden voor de Vlaamse economie, maar pakjeslevering is niet mogelijk. Onze regio is daarvoor te dicht bevolkt, zo toont onderzoek aan. De technologie kan wel nuttig zijn voor logistieke toepassingen, zoals inspecties van bedrijfsterreinen en opmaken van inventarissen. De technologie is dus zeker de moeite waard om nauw op te volgen, zowel voor onderzoek en toepassingen, als voor een aangepast beleid.”

Geen pakjes, wel logistiek

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) voerde in samenwerking met de KU Leuven een studie uit om de toepassingen van drones in België te onderzoeken. Dat Vlaanderen te dichtbevolkt is voor pakjeslevering, wordt ook bevestigd in een recente studie van McKinsey ‘Parcel Delivery – the future of last mile’ (september 2016) waar aangegeven wordt dat pakjesvervoer met drones vooral toepasbaar is in moeilijk bereikbare en dun bevolkte gebieden.

Vanuit de logistieke sector is er wel interesse voor het gebruik van drones voor het ondersteunen van bedrijventerreininspecties en het opmaken van inventarissen op binnen- en buitenlocaties. Daarvoor dient de Belgische wetgeving echter te worden aangepast.

Aanpassing regelgeving

Om logistieke toepassingen mogelijk te maken is een aanpassing van het KB van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim noodzakelijk. De wetsaanpassing wordt opgenomen door de Belgische drone sectorvereniging BeUAS. De toepassing is nog niet voor morgen, maar wanneer de mogelijkheden om autonoom te navigeren toenemen en de technologie matuur wordt, zal het VIL onderzoeken hoe dit ruimer kan worden toegepast in de praktijk in op beleidsvlak.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon