Vernieuwing riolering en wegenis Lerestraat en Butsstraat


"Stad Tongeren investeert historisch veel in aanleg van stoepen, wegen en riolering, zowel in het centrum als in de dorpen. In de komende jaren zal zo onder andere Overrepen een grondige herinrichting krijgen", laat schepen van Openbare Werken An Christiaens weten.

De riolering en de wegenis van de Lerestraat en de Butsstraat worden vernieuwd. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Infrax en de stad Tongeren. De wegenis is voorzien in asfalt en de stoepen in betonstraatstenen. In de Lerestraat zijn aan weerszijden van de weg fietssuggestiestroken in gekleurde beton ontworpen.

In de Butsstraat zal een wachtbekken aangelegd worden om het regenwater te bufferen.

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel is ten koste van Infrax en bedraagt ongeveer €567.000. De aanleg van wegenis en stoepen bedraagt ongeveer €234.000 en is ten koste van stad Tongeren.

Aan de bewoners werd een eerste voorontwerp voorgesteld op een infovergadering in januari 2016. Maandagavond was er een nieuwe infovergadering met de bewoners in aanwezigheid van de aannemer. De concrete plannen en de juiste timing van de werken werden voorgelegd. De werken starten vóór de zomer van dit jaar en zullen - behoudens onvoorziene omstandigheden- een viertal maanden in beslag nemen.

Aansluitend op deze werken worden de wegenis en de riolering van de Kolmontstraat en de Burchtstraat aangepakt. De start van deze werken is voorzien begin 2018.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon