Gebiedscoördinator voor beschermingsplan wilde hamster in Tongeren


De wilde hamster is in heel Europa met uitsterven bedreigd. De laatste wilde hamsters van Vlaanderen bevinden zich in de akkers van Widooie. Samen met vrijwilligers van Natuurpunt en Jong CD&V ging An Christiaens voorbije zomer op zoek naar de burchten. Het soortenbeschermingsplan van minister Joke Schauvliege (CD&V) voorziet in maatregelen die de populatie er weer bovenop moeten helpen. In dat kader is nu een gebiedscoördinator aangesteld die de maatregelen op het terrein zal coördineren. Voor het totale plan wordt door de minister €623.500 vrijgemaakt.

An Christiaens:

"Widooie is de enige plaats in Vlaanderen waar dit soort reddingsprogramma succes kan boeken. Binnen enkele jaren hopen we heel wat meer hamsterburchten aan te treffen op de akkers. De doelstellingen zijn ambitieus, maar noodzakelijk om de hamster duurzaam te behouden in Vlaanderen. Het soortbeschermingsprogramma heeft ook tot doel om aan te tonen dat een goede samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer tot win-winsituaties voor alle betrokken partijen kan leiden"

Gebiedscoördinator Inge Nevelsteen, medewerker van het Regionaal Landschap, zal de beschermingsmaatregelen voor de hamster op het terrein opvolgen. Zij bekijkt de volgende jaren hoe er kan worden ingegrepen om weer meer hamsters naar de streek te halen. De Europese hamster is erg zeldzaam. Het diertje kan zich snel voortplanten als de omstandigheden goed zijn. Akkers zijn de voorbije jaren te groot geworden en heel wat gewassen worden al in juli geoogst. Er is vaak geen geschikte plek meer om een nieuwe burcht te graven. Belangrijk is dus dat er gezorgd wordt voor geschikte plaatsen met voldoende plantengroei.