Werken Noordoostelijke omleidingsweg starten in 2017

In 2017 start de uitvoering van het eerste deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg in Tongeren. Deze eerste fase omvat het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg. Er komt schot in het dossier van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de aanleg en inrichting van de omleidingswegen in Tongeren. Dit dossier sleept al jaren aan. Er werd de afgelopen jaren al veel voorbereidend werk verricht, maar in 2017 zal het ook in het straatbeeld zichtbaar worden. We starten dit jaar met de eerste fase van de noordoostelijke ontsluiting, zeg maar de verbinding tussen Maastrichtersteenweg en Bilzersteenweg. Hierdoor zal het AZ Vesalius een betere ontsluiting op het hoofdwegennet krijgen en worden de stationsomgeving en Ring maar ook Henis en Berg ontlast van sluipverkeer. En dat komt de woonkwaliteit en de leefbaarheid van onze stad ten goede.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“In 2012 werd het RUP Siegelsmarkt goedgekeurd waarin het tracé van de nieuwe verbindingsweg werd vastgelegd. In juli 2016 gaf de kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie groen licht voor het ontwerp. Vervolgens werd het uitvoeringsdossier voorbereid, waarvan de uitvoering van fase 1, de verbinding tussen Bilzersteenweg en de Molenweg, dit voorjaar start. De nieuwe weg krijgt 2 rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad. Op het kruispunt met de Bilzersteenweg worden verkeerslichten geplaatst. Er komt aan beide zijden van de weg, achter het fietspad, een groenbuffer en er komt nieuwe openbare verlichting. Mobiliteit is een totaalproject: aansluitend kunnen we de kleine ring in Tongeren aanpakken. Vlaanderen voorziet hiervoor budget in 2018-2019. "

De Bodemweg en Henisstraat zullen geen rechtstreekse aansluiting meer krijgen op de omleidingsweg. Dit heeft als groot voordeel dat het sluipverkeer door Henis – zoals we dat vandaag kennen - volledig zal verdwijnen en de doorstroming op de nieuwe omleidingsweg verzekerd blijft. Wel komt er een fiets- en voetgangersdoorsteek tussen de wijk Siegelsmarkt en de Bodemweg in Henis. De bestaande bushalte op Bilzersteenweg verschuift in noordelijke richting. Door deze verplaatsing zal de spreiding van de bushaltes opmerkelijk verbeteren.

Infomoment voor bewoners projectgebied

A.s. donderdag 12 januari nodigen we de bewoners van het projectgebied* uit voor een infomoment in het AC Praetorium. Tussen 17 en 19 uur ontvangen we deze Tongenaren in de Ambiorixzaal op het gelijkvloers. De projectverantwoordelijken zijn dan aanwezig. De bewoners kunnen bij hen terecht met hun vragen en bemerkingen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon