Asbestonderzoek voor verhoging bruggen over het Albertkanaal


In april werd tijdens de werken aan de Philipsbrug in Hasselt asbest vastgesteld. Het asbest wordt opgeruimd door een gespecialiseerde firma en er is geen gevaar voor de gezondheid. Om onaangename verrassingen als deze te vermijden zal bij elk project van het Agentschap Wegen en Verkeer aandacht zijn voor de eventuele aanwezigheid van asbest. Ook nv De Scheepvaart stelt bij de verhoging van de bruggen van Albertkanaal een asbestonderzoek in. Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) stelde een parlementaire vraag over de resultaten hiervan. Zeven bruggen werden al onderzocht, in twee daarvan werd een kleine dosis asbest aangetroffen maar dit bracht geen risico mee. De overige bruggen zullen nog onderzocht worden.

Verhoging bruggen Albertkanaal

Voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal wordt geen risico genomen. 7 bruggen werden al onderworpen aan een asbestonderzoek. De Theunisbrug in Antwerpen, de Sluisbrug in Wijnegem en de bruggen van Massenhoven, Tessenderlo en Zolder zijn asbestvrij verklaard. Enkel in de brug van den Azijn te Antwerpen en de brug Tessenderlo-Darse werd een beperkte hoeveelheid asbest aangetroffen. De kostprijs van het onderzoek bedraagt 6.484,50 euro. Voor de overige bruggen zal ook een asbestonderzoek worden ingesteld zodra de werken zich in de ontwerpfase bevinden.

Werken Philipsbrug

Van de Philipsbrug in Hasselt zijn de asbestplaten van de westelijke brughelft intussen verwijderd. Ook de oostelijke brughelft wordt nog aangepakt. Er is geen reden tot ongerustheid. De resultaten van luchtmetingen in april en augustus toonden minder dan 0,01 asbestvezels per kubieke centimeter aan, onder de gangbare norm.

De asbestvondst doet het kostenplaatje gevoelig stijgen. De kostprijs voor het extra onderzoek en de werken bedraagt tot nu toe 1.173.389,21 euro. Deze prijs omvat de luchtmetingen (5.541,81 EUR), het opstellen van de asbestinventaris (1.335,14 EUR). Het verwijderen van asbesthoudende materialen kostte al 1.076.710,04 euro en het stofzuigen van de met asbest in contact gekomen oppervlakten (89.802,22 EUR).

An Christiaens:

“Bij de werken aan de Philipsbrug was er geen gevaar voor de volksgezondheid en dat blijkt gelukkig ook het geval voor de andere bruggen die onderzocht werden. Ik hoop dat het asbestonderzoek in de toekomst voor alle andere bruggen de standaardprocedure blijft. De kosten wegen niet op tegen de baten, en op vlak van volksgezondheid mogen we geen risico’s nemen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon