Start Limburgs Cultuurplan op 15 januari


De cultuursector in Limburg kreeg voorbije zomer zware klappen door tegenvallende Vlaamse kunstensubsidies. Bij de verdeling van de werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet kreeg Limburg maar 1,68% van de subsidies, terwijl de bevolking 13% van Vlaanderen uitmaakt. De sector maakte zich ernstige zorgen om de onderfinanciering en het gebrek aan groeikansen in de regio. Vlaanderen voorziet nu in ondersteuning om de cultuursector uit de impasse te halen. Op 15 januari wordt daarvoor de aftrap gegeven. Met een Limburgplan voor cultuur wil het het landschap versterken en in de subsidierondes meer en betere dossiers op tafel brengen. Z33 wordt de motor van het versterkte cultuurlandschap. CD&V Limburg pleitte al langer voor een tussenkomst van Vlaanderen en is tevreden met de beslissing. Voorzitter Steven Matheï en Vlaams Parlementslid An Christiaens zijn ervan overtuigd dat een Vlaams coachingtraject de cultuursector in Limburg de nodige boost kan geven:

“De Limburgse culturele sector zit al een tijdje in een vicieuze cirkel door tegenvallende kunstensubsidies en een gebrek aan groeikansen. Minister Gatz beloofde zijn schouders onder Limburg te zetten en houdt woord. Het is positief dat Vlaanderen Z33 zal ondersteunen, en ook andere culturele spelers in onze provincie moeten betrokken worden. Dit is een uitgelezen kans om cultuur in Limburg stevig op de rails te zetten en we vragen een integraal plan voor cultuur in Limburg. Ondersteuning voor heel Limburg is een win-win voor alle spelers op het veld. Op die manier kunnen we het aanwezige culturele potentieel verzilveren.”

Ambitie voor Z33

Kunstencentrum Z33 is één van de grote Limburgse culturele spelers. Het minidecreet van de Vlaamse Regering maakt de weg vrij voor een toekomstige kandidatuur als Vlaamse Kunstinstelling. Dat is niet voor meteen, maar als beslist wordt dat de Vlaamse Regering een vzw kan oprichten betekent dat dat een traject naar erkenning mogelijk wordt. De Vlaamse Kunstinstellingen staan garant voor de hoogste kwaliteit, voor pionierswerk en een uitgebreide expertise. Ze nemen zo kleine spelers uit de sector op sleeptouw. Tot nu toe zijn er 7 organisaties die de erkenning kregen: deSingel, deFilharmonie, Brussels Philharmonic, Kunsthuis (Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen), Ancienne Belgique, de Vooruit en het Concertgebouw van Brugge. Met de nodige begeleiding kan Z33 uitgroeien tot kandidaat voor Vlaamse Kunstinstelling in Limburg. Dat is ook financieel een opsteker, want in ruil voor de opdracht van de Vlaamse Gemeenschap kan een erkende Kunstinstelling rekenen op Vlaamse subsidies. Met de extra financiële middelen krijgt het hele Limburgse cultuurlandschap versterking.

Om de titel van Kunstinstelling te verwerven, moeten kandidaten worden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Als zij instemmen om hun kandidatuur in te dienen, wordt hun werking geëvalueerd door een erkenningscommissie met binnenlandse en buitenlandse experts. Op basis daarvan gaat de Vlaamse Regering over tot een al dan niet erkenning. Dit proces heeft tijd nodig, eens te meer omdat instellingen moeten groeien tot topniveau met uitstraling in binnen- en buitenland. Een erkenning als Vlaamse Kunsteninstelling is praktisch en theoretisch niet meer mogelijk in deze legislatuur maar de ambitie is er wel.

Taskforce

In antwoord op een parlementaire vraag van An Christiaens bevestigt minister Sven Gatz dat een taskforce wordt aangeduid voor het uitwerken van het Limburgs cultuurplan in 2017. De taskforce zal daarnaast ook de transitie van Z33 naar een Vlaamse vzw begeleiden. De taskforce komt er in samenwerking met de provincie Limburg, met de gouverneur als voorzitter. De taskforce, onder leiding van de gouverneur, zal bestaan uit culturele spelers en vertegenwoordigers uit het beleid met de nodige expertise en uiteenlopende competenties. Vlaanderen voorziet een werkingsbudget.

An Christiaens:

“Het is goed voor het Limburgse culturele landschap dat er beweging zit in het dossier. Het uitwerken van een Limburgs cultuurplan is een complexe oefening die de nodige expertise en openheid vraagt. Het is belangrijk om samen met de culturele partners, de lokale besturen en de beleidsmakers aan eenzelfde zeel te trekken. We dringen aan dat ze daarbij ondersteund worden door een externe partner, die hen coacht om het gezamenlijke doel te bereiken.”

Het Limburgs cultuurplan waarmee Vlaanderen de culturele sector in de regio uit de impasse wil helpen, wordt afgetrapt in januari. De erkenning van Z33 is echter niet meer voor deze legislatuur. In de Commissie Cultuur van 15 december lichtte minister Sven Gatz zijn plannen toe om het Limburgse cultuurlandschap een boost te geven.

Aftrap in januari

Op 15 januari worden de projectsubsidies in het kader van het Kunstendecreet toegewezen. Gatz hoopt daar op sterke Limburgse dossiers om een aantal organisaties die de structurele werkingssubsidies misliepen te kunnen compenseren. Die organisaties wil hij perspectieven geven en tegelijk geeft hij de aftrap voor het Limburgplan. In de loop van januari en februari wordt de timing van het Limburgplan verder uitgerold en een taskforce samengesteld. Een eerste opdracht is het uittekenen van het culturele landschap en het in kaart brengen van blinde vlekken. Tegelijk wordt Z33 klaargestoomd om een Vlaamse vzw te worden.

An Christiaens:

“Het is belangrijk dat de taskforce goed bestaft wordt met vertegenwoordigers van alle stakeholders, niet in het minst de cultuursector zelf. Extra aandacht voor externe expertise en begeleiding kan helpen een gedragen plan te bestendigen, zowel bij de sector, lokale besturen als het beleid.”

Deadline 2020-2021

In 2018 is cultuur niet langer een provinciale bevoegdheid. De rol van de deputatie verdwijnt dan naar de achtergrond. Steden en gemeenten zullen dan een grotere rol spelen in het cultuurlandschap. Centrumsteden als Hasselt en Genk zijn evident betrokken, maar het netwerk moet zich uitspreiden tot in alle hoeken van Limburg. Ook kleinere steden en gemeenten worden betrokken om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

An Christiaens:

“Het cultuurplan Limburg is een groeitraject voor de hele culturele sector. De volgende deadline is de subsidieronde in 2020-2021. Het is belangrijk dat Limburg met meer en betere dossiers kan komen. Ook Z33 moet er staan, als motor voor het culturele landschap. Onze provincie moet tegen dan kunnen spelen op topniveau en dan zal erkenning voor de inspanningen hopelijk volgen.”

[foto door Kristof Vrancken]

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon