Dalende ongevallentrend motorrijders bestendigen in 2017


De ongevallenstatistieken van het BIVV voor de eerste 9 maanden van 2016 zijn positief. Ook voor motorrijders zijn de cijfers bemoedigend. Het aantal ongevallen met motorrijders is gedaald met 2,6%. Het aantal letselongevallen met bromfietsers daalde bijzonder sterk (-6,5%). Ook het aantal dodelijke verkeersongevallen is afgenomen. Vorig jaar vielen er in de eerste 9 maanden van het jaar 73 ongevallen te betreuren, nu zijn dat er 11 minder. Om de positieve tendens te bestendigen vraagt Vlaams Parlementslid An Christiaens bijkomende aandacht voor de motorrijder op de weg en in het beleid. Volgend jaar lanceert Vlaanderen alvast een verkeerscampagne die aandacht vraagt van autobestuurders voor motorrijders op de weg.

Aandacht voor motorrijder cruciaal

An Christiaens bevroeg 1400 motorrijders. Daaruit bleek dat de bevraagden het sensibiliseren van de weggebruiker een beleidsprioriteit vonden. De motorrijder is immers nog steeds een verrassende factor in het verkeer. Een studie (MOTAC) wijst uit dat van alle ongevallen die gebeuren met een motorrijder, 62% is geïnitieerd door een andere weggebruiker die geen rekening houdt met de motorrijder. In 84% van deze gevallen heeft hij de motorrijder niet opgemerkt, in 13% de snelheid onderschat. Daar moet dringend iets aan gedaan worden, vindt An Christiaens:

“De aandacht van de weggebruiker voor motorrijders maakt het verschil op de weg. Motorrijders vragen hier terecht meer aandacht voor. Als andere bestuurders zich meer bewust worden van hun aanwezigheid en van het risico dat ze lopen als kwetsbare weggebruikers, wordt de verkeerssituatie een pak veiliger. Niet alleen voor de motorrijder, maar voor iedereen.”

Motorcampagnes in het voorjaar 2017

An Christiaens bepleit de aandacht voor de motorrijder in het Vlaams Parlement. Bij de start van het motorseizoen in het voorjaar vroeg ze de minister om initiatief te nemen om deze kwetsbare weggebruikers beter te beschermen met aangepaste infrastructuur, aandacht in de rijopleidingen, voldoende bijscholingsmogelijkheden en sensibiliseringscampagnes.

Dat pleidooi werpt nu vruchten af. Op een parlementaire vraag van Christiaens bevestigde de minister van mobiliteit dat de Vlaamse verkeerscampagnes in 2017 aandacht zullen besteden aan de motorrijder.

Vanaf half april zal een grootschalige sensibiliseringscampagne starten met affiches langs de weg, acties in de traditionele en online media en handhaving op het terrein. Aansluitend hierop start een gerichte sensibiliseringscampagne die motorrijders aanspoort tot defensief en anticiperend rijgedrag. De campagne loopt van april tot en met mei via kanalen die specifiek gericht zijn op motorrijders, zoals websites, magazines en motorhandelaars.

Naast de campagnes zal de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid vanuit het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid nog andere sensibiliserende acties ondernemen. Zo vindt op zondag 26 maart de Dag van de Motorrijder plaats. Verder wordt ingezet op de rijvaardigheidsopleiding 'Ready to Ride' en een motortweedaagse voor rijlesgevers en examinatoren.

An Christiaens: "Motorrijders krijgen in verkeerscampagnes stilaan de aandacht die ze verdienen. Ik hoop dat de campagnes een positief effect hebben op de aandacht van automobilisten voor de motorrijder, en dat ook de motorrijder zelf er nuttige informatie uit kan putten."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon