Verkeerscampagne vraagt aandacht voor motorrijders


Ondanks het stijgende aantal motorvoertuigen is de motorrijder nog steeds een verrassende factor in het verkeer. An Christiaens vroeg in het Vlaams Parlement aan de bevoegde minister welke maatregelen hij zou treffen om de aandacht voor de motorrijder te verhogen. Die bevestigde hierop te willen inzetten: in 2017 wordt een verkeerscampagne georganiseerd. Ze zal automobilisten en motorrijders oproepen om rekening te houden met elkaar.

Meer aandacht voor de motorrijder verhoogt de verkeersveiligheid

De aandacht van de weggebruiker is de belangrijkste oorzakelijke factor van ongevallen met motorrijders. Bestuurders merken de motorrijder niet of te laat op, of onderschatten de rijsnelheid waarmee hij zich voortbeweegt. Verkeersveiligheid kan enkel gegarandeerd worden als elk type weggebruiker rekening houdt met elkaar, en dus ook met de motorrijder. Het is belangrijk om autobestuurders te wijzen op de aanwezigheid en de kwetsbaarheid van de motorrijders op de openbare weg. Net als voor andere weggebruikers kan ook de motorrijder gesensibiliseerd worden over het eigen risico en gestimuleerd worden om hiertoe zelf de nodige maatregelen te treffen.

Motorcampagnes in het voorjaar 2017

Vanaf half april zal een grootschalige sensibiliseringscampagne georganiseerd worden met affichageborden langs de weg, acties in de traditionele en online media en op het terrein. Aansluitend hierop start een gerichte sensibiliseringscampagne die motorrijders aanspoort tot defensief en anticiperend rijgedrag. De campagne loopt in de periode van april tot en met mei via kanalen die specifiek geicht zijn op motorrijders, zoals websites, magazines en motorhandelaars.

Daarnaast organiseert de VSV in 2017 vanuit het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid nog andere sensibiliserende initiatieven. Zo vindt op zondag 26 maart de Dag van de Motorrijder plaats. Verder wordt ingezet op de rijvaardigheidsopleiding 'Ready to Ride' en een motortweedaagse voor rijlesgevers en examinatoren.

An Christiaens:

"Ik ben tevreden dat motorrijders met de verkeerscampagnes de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik hoop dat de campagne bij automobilisten een positief effect heeft en zorgt en voor meer aandacht voor de motorrijder, en dat ook de motorrijder zelf er nuttige informatie uit kan putten. Een verhoogde aandacht voor de kwetsbaarheid van de motorrijder zorgt immers voor een veiliger verkeer voor iedereen."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon