Raad van State buigt zich over uitbreiding ontwrichte zones

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren worden fiscaal ondersteund. Voor de zomer stelde de Vlaamse Regering voor de ontwrichte zone uit te breiden. Omdat het dossier nog niet naar de Raad van State werd gebracht uitte An Christiaens haar bezorgdheid in de Commissie Economie van 8 december. De tussenkomst werd gevolgd door een positief antwoord: het dossier kreeg een positief advies en zal vanaf maandag 12 december aan de Raad van State voorgelegd kunnen worden.

Na aandringen positief advies van federaal minister van begroting

Na de behandeling van het dossier door de Vlaamse Regering ging het in het najaar naar federaal minister van begroting Wilmès voor advies. Daar liep het dossier vertraging op. Dankzij het aandringen werd er vorige week dan toch een positief advies verstrekt. Vanaf maandag 12 december kan het advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Na 30 dagen zal het Koninklijk Besluit waarin de uitbreiding en de wetswijziging worden geregeld gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De toepassing van de uitbreiding van de ontwrichte zone wordt in februari 2017 verwacht.

Gevolgen van de uitbreiding

Binnen de reeds erkende ontwrichte zones in de regio Genk en Turnhout waren een aantal gebieden niet opgenomen. Het ging daarbij om brownfieldprojecten, businesscenters en incubatoren. Vlak voor de zomer besliste de Vlaamse Regering dat de ontwrichte zone dan toch zou uitgebreid worden met deze gebieden. Zo maken meer bedrijven kans op de steunmaatregelen en wordt de ondernemingszin en de creatie van werkgelegenheid in de Limburg economie verder gestimuleerd. Dat na een ongewenste vertraging het dossier weer op de rails werd gezet is volgens An Christiaens een positief signaal:

"We zijn een grote voorstander van de uitbreiding van de steunzones en hoe sneller die wordt gerealiseerd, hoe beter. Elke maatregel die extra jobs creëert in onze provincie is welkom. Na een positief advies van de Raad van State hopen we dat de uitbreiding op korte termijn in werking treedt. We merken een economische kentering in Limburg, maar voor een duurzaam positief effect moeten we de motor blijven draaiende houden."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon