Stand van zaken op- en afrittencomplex 32 Tongeren-Riemst


Op augustus startte de aanleg van een rotonde op de Tongersesteenweg (N79) ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de zijde van Riemst. Tegelijk wordt de brug boven de E313 gerenoveerd. In februari wordt de aantakking van de nieuwe rotonde op de N79 in beide richtingen afgerond. Begin 2017 wordt ook een fietstunnel gerealiseerd. In het najaar van 2017 moet alles klaar zijn. In antwoord op een parlementaire vraag van An Christiaens wordt de planning gedetailleerd toegelicht.

Herinrichting van het op- en afrittencomplex

Begin november werd de op- en afrit van de E313 aangesloten op de rotonde. Aansluitend werd gestart met de aantakking van de N79 op de nieuwe rotonde vanuit Tongeren en vanuit Riemst, en de nieuwe aansluiting van de Sint-Maartenstraat. Volgens de huidige planning zal de aantakking in de loop van februari 2017 worden afgerond. Tegelijk met de heraanleg van de op- en afritten aan de zijde van Riemst zullen ook dubbelrichtingsfietspaden worden aangelegd en wordt de aansluiting met de Sint-Maartensstraat aangepast. Ook de werken aan de brug worden in die periode verder uitgevoerd.

Aan de zijde van Tongeren werd al een rotonde en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd ter hoogte van het kruispunt met de Genoelsweg. Aansluitend op de werken in Riemst wordt de zone aan de kant van Tongeren verder aangepast. Een gedeelte van de oude afrit wordt een carpoolparking. In een latere fase zal de industriezone ook aangesloten worden op de rotonde. Om een veilige fietsverbinding te garanderen komt er een fietstunnel onder de afrit komende van Hasselt. De oplevering van de werken wordt in het najaar van 2017 voorzien.

Aangepaste fietsinfrastructuur

Naast de vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden komt er ook een beveiligde fietstunnel. Op het grondgebied van Tongeren werd het archeologisch onderzoek uitgevoerd op de gronden waar de fietstunnel en de nieuwe afrit zullen komen. De wapeningsplannen en de stabiliteitsstudie van de fietstunnel zijn in opmaak. Het ontwerp van de fietstunnel dient nog te worden goedgekeurd door de afdeling Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zodra die er is kan de aannemer starten met de aanleg. Dit gebeurt volgens planning rond de jaarwisseling. De aanleg van de fietstunnel staat als eerste gepland, en zal dus in de eerste maanden van 2017 aangelegd worden. Veilige fietsoversteek en bushaltes Ook op de N79 zal ter hoogte van de Guldenbodemweg-Vrijheidweg een beveiligde fietsoversteek worden gerealiseerd. Tegelijk worden ook toegankelijke bushaltes voorzien. Beiden zouden in 2017 klaar moeten zijn. De uitvoering van de fietsoversteek werd op 10 november 2016 aanbesteed. Het ontwerp van de bushaltes dient nog te worden uitgewerkt. Voor de aanleg van de uitwijkhavens zijn grondverwervingen nodig, maar hierover is de exacte timing nog niet bekend.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon