Verstrengde bouwnormen vertragen wielerpiste Zolder opnieuw


De bouw van een overdekte wielerpiste in Zolder werd aangekondigd in maart 2014. Eerder dit jaar raakte bekend dat het project on hold werd gezet door onverwachte BTW-kosten. Ten laatste in april zou daarover een beslissing vallen. Door verstrengde bouwnormen is er nog meer vertraging, weet Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V). Er moet een nieuwe kostenraming gemaakt worden. Geen vrijstelling van BTW?

De wielerpiste in Zolder zou na het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de tweede Vlaamse overdekte wielerpiste worden, een noodzakelijk en ambitieus project voor de Vlaamse wielersport. Het project werd geraamd op minstens 19 miljoen euro zonder BTW, met Vlaanderen, de provincie Limburg, de gemeente Heusden-Zolder, de Belgische en Vlaamse wielerbond en enkele privésponsors als investeerders. De vrijstelling van BTW werd echter afgekeurd en met 21% BTW was de totaalkost te hoog. Beheerder VZW Velodroom, waarin Sport Vlaanderen, de gemeente Heusden-Zolder en de VZW Cycling Friends zetelen, zouden een nieuw dossier indienen in de hoop alsnog een vrijstelling te bekomen. Dat blijkt niet eenvoudig, nu een verstrenging van de bouwnormen voor nog meer kosten zorgt. Verstrenging bouwkundige voorschriften

De raming dateert van 2013-2014 en is niet meer relevant. De bouwkundige voorschriften zijn verstrengd en zorgen voor een meerkost. Wordt de piste gebouwd in 2016-2017, dan moet het aan de EPB-norm E50 voldoen. Vanaf 2018 moet E40 gehaald worden. De huidige budgetten volstaan in geen van beide gevallen. De meerkost is structureel, waardoor met elke partner van de VZW Velodroom de haalbaarheid opnieuw bekeken moet worden. Na een nieuwe raming zal de BTW-vrijstelling opnieuw worden aangevraagd. In het nieuwe dossier willen de indieners inzetten op ‘actieve verhuur’ waardoor ze vrijgesteld worden van BTW. Een actieve verhuur is een huurovereenkomst waarbij de verhuurder niet enkel een onroerend goed ter beschikking stelt, maar ook een ruim pakket aan diensten aanbiedt. De huur zelf wordt zo ondergeschikt. VZW Velodroom zal de uitbating voor haar rekening nemen en zo een ‘actieve huur’ realiseren. Ze zal instaan voor de dienstverlening zoals onthaal, beveiliging, onderhoud en herstel. Concrete timing niet gekend De verschillende partners bekijken nu intern de mogelijkheden. Bevoegd minister Muyters geeft in antwoord op de parlementaire vraag van Christiaens aan dat er geen vaste timing vooropgesteld wordt. In functie van een positief advies van de BTW-administratie zal verder gewerkt worden aan de realisatie van het project. Hij benadrukt dat de intentieverklaring van alle partners nog steeds van kracht is. An Christiaens: “Het gaat over een complex dossier maar uitstel mag geen afstel zijn. Het is belangrijk dat de wielerpiste er komt. Voor de Vlaamse topsport, toekomstige topwielrenners en voor de provincie Limburg is de piste een onmisbare troef.”